Nieuw boek: The World of Visual Facilitation

Met 50 co-auteurs van over de hele wereld waaronder World of Minds

We hebben allemaal de uitdrukking gehoord, ‘een plaatje zegt meer dan duizend woorden’. Maar heb je wel eens gemerkt dat tijdens een vergadering of een gesprek een tekening, grafiek en/of, schema een rijkere dialoog, sterkere betrokkenheid, begrip en samenwerking kan stimuleren? Wel eens meegemaakt dat managers en/of deelnemers aan een veranderprocessen de neiging hebben complexiteit juist te vermijden (“niet dralen, we moeten verder”, “laten we dit even plat slaan”)?

In dit boek wordt het duidelijk waarom ‘visuals’ zoals mindmaps, concept maps,en visgraat diagrammen en helpen de complexiteit beter te begrijpen. Door het kiezen van de juiste visuals en deze samen stap voor stap op te bouwen wordt niet alleen het grote plaatje en de details duidelijk maar voelen deelnemers zich gehoord waardoor zij ook eerder bereid zijn actief mee te doen in het vervolg (van het veranderproces).

De verhalen in dit boek gaan dieper dan het beschrijven van de visuals en hoe je ze kunt toepassen. Doorgewinterde beoefenaars onderzoeken hoe ze beter kunnen luisteren, hoe ze het verhaal in een bijeenkomst kunnen vastleggen en visualiseren, hoe ze een diepere dialoog kunnen aanmoedigen en ondersteunen, welke beeldtaal te gebruiken, hoe ze sterke en veerkrachtige teams kunnen bouwen… allemaal door de kracht van (soms eenvoudige) visuals en bekwame facilitering.

 

Jerre Lubberts van World of Minds heeft het hoofdstuk ‘Live Digital Mapping’ gescheven. Hierin wordt uitgelegd hoe je digitaal mappen goed kan inzetten bij gesprekken en andere bijeenkomsten. Daarnaast is Jerre co-auteur van het hoofdstuk ‘Graphic Formats: Start with the Right Structure’. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd dat het belangrijk is van te voren goed na te denken over het visuele format dat je kiest en worden verschillende formaten toegelicht.

 

Meer informatie:

Posted on 6 september 2019 in Mindmappen

Share the Story

Back to Top