Filosofie & Aanpak

 

Resultaat waar je echt wat aan hebt

In onze trainingen leer je slimmer werken, dat zal in veel gevallen alleen lukken als je gedrag en dagelijkse patronen aanpast. We geloven niet dat een (dag)training ervoor zorgt dat je gedrag ook echt veranderd. Om de geleerde methoden, theorieën en technieken echt goed, en vooral blijvend, toe te passen bieden we onze lesstof aan in een serie in een ‘blended learning’ aanpak. Dit is een combinatie van klassikaal en interactief online les verspreid over een langere tijd. Daarbij krijg je ook online leermodules, huiswerk en hulp op afstand. Door herhalen van de lesstof, leren van elkaar en persoonlijke hulp helpen we je al het geleerde te internaliseren.

Een voorbeeld van de aanpak bij onze trainingen:
flow-mmap-v2-zonder-tekst-trimmed

Kennis delen en vermenigvuldigen

module4pic

Bij Academy of Minds is alles gericht op kennis delen en kennis vermenigvuldigen. Dat is goed te leren en makkelijk om te doen. Met intuïtieve, breinvriendelijke methoden en technieken. Door zichtbaar te maken wat mensen weten, zaken te verbinden, associatief te denken. Het visuele aspect is daarbij onmisbaar, omdat mensen nu eenmaal in beelden en samenhang denken. Een visueel schema toont niet alleen de verbindingen, maar laat ook zien waar de witte plekken zitten. Daar kan dan weer nieuwe kennis worden toegevoegd.

Steeds meer organisaties ontdekken dat sociale innovatie (vernieuwing van de wijze waarop gewerkt wordt) de basis is voor andere soorten innovatie en het vergroten van de (concurrentie)kracht van de organisatie. Dit blijkt geen eenvoudige opgave om, zowel voor individuen, teams als voor de organisatie als geheel. Er zijn veel ‘deeloplossingen’ beschikbaar om mensen in organisaties effectiever en efficienter te laten werken, waarbij samenhang met andere probleemgebieden vaak ontbreekt. Om de samenhang en het grotere geheel inzichtelijk te maken hebben we, in samenwerking met onze klanten, de routekaart slimmer werken ontwikkeld.

 

Sterkte management

Onze trainingsfilosofie gaat uit van sterkte-management. Je sterkten zijn jouw talenten gecombineerd met je compententies (ofwel je ‘bewuste’ kennis en ervaring). Trainingen die helpen om juist je sterkten verder te ontwikkelen leveren veel meer op. Voor jezelf maar ook voor de organisatie. Daarom benadrukken wij in onze training het ‘leren te leren’.

Helaas zijn de meerderheid van trainingen gericht op het verbeteren van alleen je competetenties en dat is volgens ons de verkeerde route. Om je sterkten te ontdekken adviseren we je het boek Ontdek je Sterke Punten van Marcus Buckingham en Donald Clifton te kopen en de code aan de binnenkant te gebruiken om op hun site een test te doen. Met de uitslag kan je aan het werk gaan om je sterkten verder te verbeteren. Mail ons voor meer tips en mindmap boekuittreksels.

ontdekjesterkepunten

Whole Brain Thinking

wholebrain

Alles begint met een idee. Kijk om je heen en alles wat je ziet dat door mensen is gemaakt is een uitgewerkt idee. Een plaatje maken van jouw idee zegt meer dan 1000 woorden. Om deze eerste stap te optimaal te faciliteren helpen we je om te gaan denken met je hele brein door samenwerking tussen je beide hersenhelften te optimaliseren. Dit doen we door gebruik te maken van beeldtaal. Hierdoor neemt je creativiteit, probleemoplossend vermogen en de werking van je geheugen toe en zal je denken verbeteren.

Mindmappen is een van de visualisatie methoden die je heel goed kan inzetten bij het visueler maken van alle stappen, van idee tot en met realisatie. Niet alleen mindmaps maar ook beslisbomen, strokenplanningen, flowcharts, argumentenschema’s en veel meer.

Versterken van de doe- en denkkracht

Academy of Minds is een onderdeel van World of Minds. Onze passie is om te helpen de ‘denk- en doekracht’ van mensen, teams en organisaties te vergroten. We zien dat hierdoor sneller kan worden ingespeeld op veranderingen in de omgeving. Bovendien neemt het lerend en innovatief vermogen van de organisatie toe en daarmee de concurrentiekracht. World of Minds is gespecialiseerd in het versnellen van die veranderprocessen. Door overzicht, inzicht en draagvlak voor uitvoering te verkrijgen. Door hergebruik van kennis te verbeteren, werkprocessen continu te finetunen en dashboards voor monitoring op de verschillende management niveau’s helpen op te zetten. Academy of Minds is hierbij vaak een onderdeel van de oplossing door inzet van blended learning training programma’s en Connection of Minds door denksessies te ondersteunen met een moderator en ‘livemindmapper’ of ‘visual recorder’.

Een denksessie kan een interne strategiesessie, brainstorm, omgevingsanalyse, Kaizen sessie of project start-up zijn. De denk- en facilitatie technieken worden echter ook ingezet tijdens events bijvoorbeeld tijdens de interactie met de key-note speaker, een paneldiscussie of een break-out sessie. Tijdens deze sessies kan niet alleen met de hele groep ‘live’ alles worden vastgelegd in mindmaps maar ook in andere soorten ‘visuals’. Denk bijvoorbeeld aan SWOT of Risico matrix, een Ishikawa diagram of 5W+H, een SCRUM dashboard, Swim lane, strokenplanning of voortgangsrapport op basis van ‘exception reporting’. Hiervoor gebruiken we de nieuwste technologieën op het gebied van visual mapping zodat eenmaal ingevoerde informatie op allerlei manier herbruikbaar is. We werken hierbij samen met gespecialiseerde partners als bijvoorbeeld aHa!Coaching.

logo-wom


Hoe krijg je de beste trainingen en hoogste waarderingen?

Evaluatie11Door Whole Brain Thinking (WBT) en de het verbeteren van je sterke punten te combineren met ‘learning by doing’, concentrisch leren, het zelf ontdekken (i.p.v. je laten vertellen), gebruik van een (groeps)leerlogboek, een smartphone app, een leer community en verstrekken van stimulerende informatie en oefeningen na de training eventueel aangevuld met persoonlijke of project coaching. Hierdoor ligt de waardering hoger dan wat normaal is voor een goede training (zie evaluaties). Nog beter is het als je de leerdoelen samen duidelijk formuleert koppelt aan team- of organisatiedoelen en vervolgens een blended trainingsprogramma van meerdere weken (maanden) op maat maakt. Dan is de kans op een mindshift en daadwerkelijk nieuw gedrag groter. Door continue op deze manier samen te werken en te leren met onze klanten kunnen we steeds effectievere trainingen en leergangen aanbieden. Al deze ervaringen zijn gevisualiseerd in onze routekaart voor slimmer werken en een universeel werkproces (de WoM Idee realisatie Cyclus) om continu verbeteringen door te kunnen voeren.

Bekijk ook de getuigschriften van bedrijven die we eerder hebben geholpen.

 

 

Hoe verder?

  1. Zoek je een oplossing voor je team of de hele organisatie? Vraag dan een gesprek aan via onze virtuele meeting software met een van de adviseurs en bekijk vooraf de routekaart slimmer werken om al een idee te krijgen hoe we kunnen helpen.
  2. Wil je zelf beginnen met je te ‘verslimmen’? Maak dan gebruik van onze analysetool om een gratis gepersonaliseerd advies te ontvangen van een van onze trainers. In 90% van de gevallen wordt gekozen voor onze ‘start training’ Lifelong Learning. Heb je geen budget? Ook dan helpen we je!
  3. Wil je iemand adviseren of coachen? Bekijk dan het trainingsoverzicht voor het aanbod van trainingen, webinars, masterclasses en workshops vanuit de contekst van de routekaart slimmer werken.
Back to Top