Slimmer Werken abonnement met on-line trainingen carrousel

Als een carrousel stil staat, kan je erop springen en in de brandweer- of de raceauto gaan zitten en na wat rondjes weer uitstappen. De volgende keer kan je op het paard gaan zitten. Als je genoeg tijd hebt kan je overal een keer op of in gaan zitten. Dat is ook het idee van ons webinar carrousel abonnement. Er zijn 12 webinars om slimmer te gaan werken (niet harder) elk met een eigen thema die ook op zichzelf te volgen zijn. Je bent dus niet een hele dag in een training. We passen de nieuwste online interactieve technieken en werkvormen toe, zodat het leren leuk is en de kennis beklijft. Denk aan spelelementen, virtuele break-out rooms, samen tekenen, samen mindmaps maken en meer. Daarnaast is er een online aftrap die een goede start vormt maar niet verplicht is. Elke maand worden 4 verschillende webinars aangeboden zodat je ze alle 12 in 3 maanden kunt volgen. Ook mag je op een tijdstip naar keuze een opname bekijken. Bovendien kan je elke dag gebruik maken van een gamified leerplatform (Collegia). Hieronder volgen de beschrijvingen van de (start)bijeenkomst en alle losse webinars / online lessen van het slimmer werken carrousel abonnement.

 

 

Startbijeenkomst: Elke dag slimmer werken; motivatie, bewustzijn, reflectie en gewoonten

Deze online bijeenkomst kan worden gevolgd:

 1. als op zichzelf staande ‘overzicht- / aftrapsessie’ als inleiding en het kort aanraken van alle slimmer werken onderwerpen.
 2. of als start van een leergang van 3 maanden (of langer) om slimmer te gaan werken (met elke week een webinar van 55 minuten) zodat de deelnemer kennis kan maken met de trainers / coaches en overige deelnemers en een overzicht krijgt over welke onderwerpen er zijn en welke voor hem/haar het meest interessant zijn.

 

Tijdens deze online bijeenkomst behandelen we naast het overzicht (en welke onderdelen elkaar versterken), vier belangrijke onderwerpen om slimmer te gaan werken, te weten; bewustzijn, reflectie, motivatie en hoe je nieuwe goede gewoonten aanneemt.

We beginnen met de achtergronden van slimmer werken (o.a. Sociale Innovatie) en welke onderzoeken daarbinnen vooral voor jou en je team van belang zijn. Na het leggen van de theoretische basis gaan we een link leggen met bewustzijn, motivatie en het belang van continu reflecteren om te kunnen blijven leren en groeien.

Een theoretisch kader is belangrijk, mits de link met de praktijk moet duidelijk is. Een van de redenen waarom we na een training, opleiding of cursus ons gedrag niet veranderen is omdat we de vertaling naar het (elke dag) slimmer werken niet goed weten te maken, de wilskracht onvoldoende is of men snel vervalt in ‘oud’ gedrag.

Hiervoor is het immers van belang om jezelf nieuwe gewoontes aan te leren en aan jouw team nieuwe rituelen voor te stellen zodat je samen slimmer gaat werken (niet harder).

We gaan daarom dieper in op hoe je jezelf nieuwe gewoontes kan aanleren (als je eenmaal gemotiveerd bent en overtuigd bent dat het kan gaan werken) en we bespreken een werkritme (in de vorm van een ‘Werk Elke Dag Slimmer’-visualisatie als kapstok/spiekbrief) met daarin een aantal praktische methoden en technieken zoals de Pomodoro techniek, Eisenhower, Zeigarnik en Kiss focus. Wat je aan de technieken kan hebben, wordt kort toegelicht zodat je kan bepalen welke voor jou van in eerste instantie van belang zijn. Veel van de onderwerpen komen in groter detail aan bod in onze vaste cyclus (carrousel) van webinars zodat je een keuze kan maken welke technieken je wilt leren en dan met weinig moeite elke week een nieuw stapje kan maken in je leerproces om een fundament onder je persoonlijke groei, je loopbaan te leggen.

Bovendien bespreken we wat je kan doen als het niet lukt om elke week een stapje te maken en wat je dan kunt doen om je toch te blijven ontwikkelen op het gebied van slimmer werken (niet harder).

Duur: 2 uur | Prijs los: €99,-* | Inschrijven voor deze les | Bekijk de abonnementsprijzen


Week 1. Hoe werk je elke dag slimmer; vergroot je bewustzijn en leer je hoe je nieuwe gewoonten creëert.

Tijdens deze webinar wordt een overzicht van de meest voorkomende valkuilen om slimmer te gaan werken (en je werk / leven balans te verbeteren) besproken. De deelnemers gaan hiervoor samen interactief een mindmap overzicht bouwen (via Livemappen) op basis van hetgeen deelnemers zelf hebben gevonden in artikelen of al weten (uit ervaring). De trainers vullen dit aan met hun kennis en faciliteren het gesprek over de verbanden tussen de verschillende onderdelen.

In het tweede deel van de webinar wordt er door de deelnemers gebrainstormd over elementen van de oplossing om slimmer te gaan werken (en je werk/leven balans te verbeteren). Als input wordt het huiswerk geaggregeerd naar groepsniveau en gevisualiseerd zodat duidelijk voren komt wat de groep denkt dat de belangrijke verbetergebieden zijn om daarover met elkaar in gesprek te kunnen gaan (eventueel ook na de les via de whatsapp groep).

De trainers faciliteren (visueel) het gesprek tijdens de les over waarom het belangrijk is om er iets aan te doen en waar je dan het beste mee kan beginnen. Welke (werk) gedrag voor jou belangrijk is en hoe je hier een nieuwe gewoonte van maakt. Hierdoor vergroot je niet alleen het bewustzijn waarom je in beweging zou moeten komen maar wordt ook de complexiteit hiervan in kaart gebracht zodat je weet waar je kan gaan starten en hoe je dat het beste kunt aanpakken. Tevens wordt toegelicht waarom het huiswerk het leereffect helpt te vergroten.

Resultaat: Inzicht in de valkuilen en basis elementen om slimmer te gaan werken, ervaring opdoen met online brainstormen en visueel een plaatje opbouwen met de klas. Daarnaast heb je de belangrijkste elementen geleerd om tot nieuw beter (slimmer) gedrag te komen.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze les |  Bekijk de abonnementsprijzen

Week 2. Hoe werk je elke dag slimmer; hoofd leeg door één takenlijst.

Tijdens deze webinar gaan we een visuele kapstok gebruiken om een aantal tips m.b.t. een ‘werkritme’ te bespreken en toe te lichten. Verschillende tips worden kort toegelicht a.d.h.v. een vraag en antwoordspel en de visuele verslaglegging daarvan. Een van de technieken, ‘werken vanuit één takenlijst’, wordt toegelicht op een basisniveau zodat je als deelnemer daar de volgende dag al mee aan het werk kan om meer overzicht en rust te verkrijgen in je werk (/leven).

We bespreken welke tools en technieken gebruikt kunnen worden voor de takenlijst met hun voor en nadelen.

Belangrijk onderwerp van deze webinar is niet alleen hoe je je hoofd leegmaakt maar ook leeg houdt. Bovendien gaanwe behandelen hoe dit onderdeel interacteerd met andere belangrijke onderdelen om elke dag slimmer te werken.

In deze webinar komt daarnaast ook nog een oude tegeltjes wijsheid voorbij die nog steeds verbazend goed werkt en heel krachtig is als je die elke dag toepast. Aan het einde van de webinar wordt het huiswerk toegelicht.

Resultaat: Je weet waarom je brein het fijn vind om vanuit één overzicht te werken en hoe je dat slim kan doen. Je hebt inzicht in de online tooling en wat de relatie is met andere slimmer werken elementen en hoe je dit kan oefenen.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze les | Bekijk de abonnementsprijzen


Week 3. Hoe werk je elke dag slimmer; gefocused je doelen halen.

Tijdens deze webinar gaan we een start maken met de Pomodoro techniek®  in combinatie met de Kiss Focus techniek. De basisuitleg van de Pomodoro techniek helpt je om productiever te worden, meer rust gedurende de dag te ervaren en minder afgeleid te zijn.  In de webinar ‘Gefocused je doelen halen’ gaan we daarnaast wat dieper in op andere voordelen die deze techniek biedt.

Ook zullen we op een aantal tips uit het klassieke boek van Rita Emmett (The Procrastinators Handboek) ingaan omdat deze  drie technieken / tips elkaar versterken en ervoor kunnen zorgen dat je met meer focus de zaken die je echt belangrijk vindt. Bovendien geven deze technieken / tips inzicht in wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt (en er tussendoor komt) op een werkdag en hoe je daar het beste mee kan omgaan.

Mensen die in een kantoortuin werken of veel thuis werken krijgen extra tips om in de flow te blijven.

Resultaat: Je leert de basis om in de flow te blijven werken en ervoor te zorgen dat je aan jouw ‘Deep Work’ toekomt. Je hebt inzicht verkregen in de essentie van de Pomodoro techniek en hoe je deze kan oefenen en integreren in je werkritme.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze les | Bekijk de abonnementsprijzen

Week 4. Hoe werk je elke dag slimmer; in de flow met de timeflow

Tijdens deze webinar gaan we de belangrijkste technieken om te prioriteren (waaronder Eisenhower) combineren en met elkaar behandelen om van daaruit beter en makkelijker prioriteiten te kunnen gaan stellen. We gebruiken hiervoor een zogenaamd ‘flow schema’ (beslisboom met stappen) zodat je de komende weken elke stap in beeld hebt als je gaat besluiten wat je gaat doen en je het dus elke dag makkelijk kunt gaan toepassen.

We gaan je leren hoe je om kan gaan met vage doelen en taken en onduidelijke opdrachten zodat je in elke situatie prio’s kan stellen.

Bovendien gaan we behandelen welke andere technieken ervoor zorgen dat het geleerde meer waarde voor jou brengt. Tevens wordt toegelicht waarom het huiswerk, dat voor deze webinar wordt gegeven, het leereffect helpt te vergroten.

Resultaat: Je weet hoe succesvolle mensen hun tijd besteden en prio’s kiezen. Je kan dit zelf elke dag o.a. door de Eisenhower techniek toe te passen vanuit een makkelijke geheugenkapstok. Je weet wat de relatie is met andere slimmer werken elementen en hoe je dit elke dag kan toepassen.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze les | Bekijk de abonnementsprijzen


Week 5. Hoe werk je elke dag slimmer; meer doen in minder tijd.

Tijdens deze webinar gaan we de Eisenhower techniek (die wordt behandeld in de webinar “Gefocused je doelen halen”) kort samenvatten en verbinden met andere technieken zoals de Kiss Focus, The Live Frog, Zeigarnik en de Pomodoro techniek waardoor het effect van de afzonderlijke technieken wordt vergroot.

We behandelen de relatie met populaire methoden als Getting Things Done van David Allen, The Seven Habits Of Highly Effective People van Stephen Covey (ook bekend als De zeven eigenschappen van effectief leiderschap), Grip van Rick Pastoor en Nooit meer te druk van Tony Crabbe.

Daarnaast gaan we een dagelijkse manier van werken presenteren die inzicht geeft in waar je energie van krijgt, welke activiteiten voor jou en jouw belanghebbenden, de meeste toegevoegde waarde gaat opleveren en of je al dan niet bezig bent om je langere termijn doelen te halen. Tevens wordt toegelicht waarom het huiswerk het leereffect helpt te vergroten.

Resultaat: Je hebt inzicht in de belangrijkste elementen om elke dag slimmer te gaan werken en welke elementen voor jou goed kunnen werken. Bovendien kun je een combinatie kiezen, in de loop van de tijd, die voor jou een versterkend effect gaat opleveren.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze les | Bekijk de abonnementsprijzen

Week 6. Hoe werk je elke dag slimmer; meer leren door te reflecteren.

Tijdens deze webinar gaan we de WoM Idee realisatie cyclus bekijken en bespreken hoe je deze op elk activiteiten niveau en in elke situatie kan toepassen waardoor je meer rust gaat ervaren, meer gestructureerd kunt gaan reflecteren en niet meer in dezelfde ‘valkuilen’ tuimelt of steeds opnieuw het wiel uitvindt.

We gaan naar technieken kijken die je helpen dit elke dag te doen, elke week en elk kwartaal op een manier dat je steeds minder tijd en moeite kost en je ‘geaccumuleerd’ gaat leren (een combinatie van single en double loop learning; deutero leren).

Bovendien bespreken we welke Visual Mapping tooling je hierbij kan helpen en hoe je slim kan beginnen met weinig kosten. We bekijken hoe de Pomodoro techniek als hulpmiddel kan werken bij het leren inschatten van je ’workload’ en hoe je je vermogen om je werk goed in te schatten kan verbeteren. Tevens wordt toegelicht waarom het huiswerk het leereffect helpt te vergroten.

Resultaat: je hebt een kapstok model geleerd naast een aantal praktische elementen om beter te reflecteren, meer rust te ervaren en sneller te leren van het werk dat je doet en hoeveel tijd je dit (werkelijk) kost. Bovendien heb je een goed idee hoe een visual mapping tool je kan helpen je werk effectiever en efficiënter te gaan doen.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze lesBekijk de abonnementsprijzen


Week 7. Hoe werk je elke dag slimmer; meerdere korte en lange termijn doelen halen.

Tijdens deze webinar gaan we de we technieken behandelen om meerdere korte en lange termijn doelen te kunnen halen. We bekijken onder andere  een visueel schema dat je kunt gebruiken om het verband tussen de dagen, weken en lange termiijn te blijven zien. Zodat je van daaruit de juiste keuzes kunt maken. Zo hou je meer ruimte over voor ontspanning, reflectie en bekijken wat je verder nog kan verbeteren (om nog meer tijd te winnen).

Via een aantal technieken gaan we dieper in op jouw ‘waarom’, hoe je er achter kan komen waar je talenten / sterke punten liggen en hoe je er in je werk voor kan zorgen dat je dat praktisch werkbaar maakt en er niet de verbinding mee verliest.

We bespreken waarom je de komende weken dit eerst op een simpele manier kan gaan bijhouden en hoe je deze nieuwe manier van slimmer werken met behulp van middelen die je al gebruikt (Gmail, Outlook, etc.) goed kan laten werken in jouw specifieke situatie. Tevens wordt toegelicht waarom het huiswerk het leereffect helpt te vergroten.

Resultaat: Je leert niet alleen hoe je je korte termijn doelen kan gaan halen maar ook je lange termijn doelen vanuit je talenten en je ‘waarom’ met voldoende tijd in je schema voor je ‘Deep Work’ ofwel het werk dat je graag doet.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze les | Bekijk de abonnementsprijzen

Week 8. Hoe werk je elke dag slimmer; rust door een verlaagde inboxdruk.

Tijdens deze webinar gaan we diverse technieken behandelen om de inbox weer onder controle te krijgen. We beginnen bij de bron zodat je niet onnodig tijd verdoet aan email. Ook leer je simpele tips en strategieën om de e-mail druk snel te verlagen en de juiste dingen te doen.

We gaan verschillende technieken behandelen als bijvoorbeeld Zero-inbox, Zenbox, Yesterbox en (welke elementen) goed kunnen passen in jouw specifieke situatie.

We geven je tips om de workload vanuit je email inbox te verkleinen en minder tijd te gaan besteden aan het afhandelen van je email. Bovendien bespreken we hoe je minder stress kunt ervaren als je inbox elke dag vol loopt.

Zodoende kan je de tips kiezen die het beste passen bij jouw type werk. Tevens wordt toegelicht waarom het huiswerk het leereffect helpt te vergroten.

Resultaat: je werkt efficiënter en effectiever je mail weg met de juiste prioriteiten, minder stress en meer overzicht.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze lesBekijk de abonnementsprijzen


Week 9. Hoe werk je elke dag slimmer vanuit je dashboard; vriendelijk nee zeggen en uitstelgedrag vermijden.

Tijdens deze webinar gaan we een strategie bekijken om vriendelijk nee te kunnen zeggen en vanuit een dashboard te werken op een manier dat anderen begrijpen waarom je wat doet en geen ruimte hebt om nog meer (voor anderen) te doen.

Dit zogenaamde ‘Personal Dashboard’ kan je op verschillende manieren opbouwen. We behandelen de twee meest voorkomende methoden. We kijken hoe dat als concept met alleen papier kan en welke digitale hulpmiddelen je hiervoor kan inzetten.

We bespreken de meest geschikte visual mapping software afhankelijk van je werksituatie en laten zien hoe je makkelijk kan beginnen en waarom je niet eerst alles hoeft te ontwerpen en hoe je je dashboard met zo min mogelijk onderhoud toch prima kan bijhouden.

Bovendien behandelen we technieken om uitstelgedrag tegen te gaan. Tevens wordt toegelicht waarom het huiswerk het leereffect helpt te vergroten.

Resultaat: je weet hoe je vanuit een dashboard slimmer kan gaan werken met meer overzicht en hoe je makkelijker vriendelijk nee kan zeggen en uitstelgedrag het beste kan vermijden.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze les | Bekijk de abonnementsprijzen

Week 10. Hoe werk je elke dag slimmer; omgaan met de informatielawine.

Tijdens deze webinar gaan we technieken behandelen om de informatielawine te structureren in hoofd- en bijzaken, overzicht te creëren, creativiteit te vergroten en zaken makkelijker te kunnen gaan onthouden.

We behandelen mindmappen als denk-, schrijf en geheugentechniek op een basisniveau zodat je het direct na de webinar kan gaan toepassen bijvoorbeeld in de 5W+H aanpak of om een zogenaamde ‘Work Breakdown Structure’ (WBS) te gaan maken. Ook bekijken we kort welke mapping software voor jou mogelijk interessant is op basis van prijs/prestatie kenmerken en een simpel werkproces als mentale kapstok.

We bespreken wat de definitie van vrijheid van sommige filosofen voor jou kan betekenen en hoe je mindmappen snel slim kan toepassen zodat je geen last meer hebt van de informatielawine die elke dag op je afkomt. Bovendien behandelen we kort enkele technieken die je creativiteit kunnen vergroten zoals lateraal denken en bepaalde brainstorm technieken.

Resultaat: je kunt makkelijker hoofd- en bijzaken onderscheiden, goed informatie structureren, je creativiteit vergroten en beter besluiten wat echt nu moet en wat later kan en welke elementen van slimmer werken je gecombineerd kan inzetten om je niet te laten ondersneeuwen door alle informatie die op je afkomt.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze les | Bekijk de abonnementsprijzen


Week 11. Hoe werk je elke dag slimmer; slimmer online vergaderen.

Tijdens deze webinar gaan we een methode bekijken om slimmer online te vergaderen vanuit de rol van de voorbereider, de gespreksleider en de ‘notulist’ (ofwel de ‘Livemapper’). We behandelen verschillende manieren van vergaderen en de meest voorkomende valkuilen.

Veel tijd kan je besparen met vergaderen door goed te kijken naar het geheel van vergaderingen en overleggen. We leren je een ontwerp te maken voor de gehele vergadercyclus, die je (en anderen) veel tijd gaat besparen en gaat helpen sneller je (jullie) doelen te bereiken.

Daarna kijken we welke manieren – voor de meeste teams of voorzitters – het beste werken. Je ontvangt een visualisatie waar alle tips op staan per fase (voorbereiding, vergadering en rapportage). Tevens wordt toegelicht waarom het huiswerk het leereffect helpt te vergroten.

Resultaat: minder vergaderen, effectiever en efficiënter de vergaderdoelen halen, de juiste mensen bij de vergadering, betere facilitatie en rapportage en met meer energie uit een vergadering stappen.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze lesBekijk de abonnementsprijzen

Week 12. Hoe werk je elke dag slimmer; technieken combineren, evalueren en anderen helpen slimmer te gaan werken.

Tijdens deze webinar gaan we aan de hand van een resumé de belangrijkste conclusies en de samenhang van alle technieken van voorgaande webinars nogmaals behandelen om: meer de juiste dingen te gaan doen in minder tijd met meer resultaat en plezier vanuit rust en balans.

We behandelen het concept van de Verslimmen Coach en nemen het gereedschap door dat een Verslimmen Coach effectiever maakt. We behandelen een aanpak om kennis snel vast te leggen en om te zetten naar diverse werkvormen eventueel gecombineerd met game mechanics.

We staan stil bij de rol van reflectie en hoe je de tijd voor je kunt gaan laten werken. Daarbij komt ook naar voren hoe je slimmer kunt gaan evalueren en te leren met een groep mensen. Bovendien leer je een aantal didactische- en adviestechnieken zodat je anderen kunt gaan helpen om slimmer te gaan werken.

Zo gooien we de steen in de vijver en behalen we ook onze eigen doelstelling om zoveel mogelijk mensen en teams te helpen. Daarnaast wordt toegelicht waarom het huiswerk het leereffect helpt te vergroten.

Resultaat: een refresh en/of overzicht van alle slimmer werken elementen en aanpak om slimmer werken (niet harder) aan je collega’s te leren.

Duur: 55 minuten | Prijs los: €49,-* | Inschrijven voor deze lesBekijk de abonnementsprijzen

 

 


Prijzen abonnement


Basis Abonnement

€249,-* voor 3 maanden
  • Online startbijeenkomst
  • Elke maand 4 webinars
  • Huiswerkopdrachten
  • Spelenderwijs leren (Collegia)
  • Ondersteuning via telefoon en e-mail

Plus Abonnement

€449,-* voor 3 maanden
  • Online startbijeenkomst
  • Elke maand 4 webinars
  • Huiswerkopdrachten
  • Spelenderwijs leren (Collegia)
  • Ondersteuning via telefoon en e-mail
  • Persoonlijke coaching en/of samen oefenen (Intake + p./mnd. 30 min.)

Premium Abonnement

€649,-* voor 3 maanden
  • Online startbijeenkomst
  • Elke maand 4 webinars
  • Huiswerkopdrachten
  • Spelenderwijs leren (Collegia)
  • Ondersteuning via telefoon en e-mail
  • Persoonlijke coaching en/of samen oefenen (Intake + p./mnd. 30 min.)
  • Extra Masterclass naar keuze (met maximaal 4 van je teamleden)

*Alle prijzen op deze pagina zijn exclusief BTW. Lukt het niet op de carrousel datum de live webinar te volgen, dan krijg je een link naar de opname. Ben je zelfstandig of doe je dit op persoonlijke titel? Neem contact met ons op voor een voucher die je 21% korting geeft.

 

Back to Top