Getuigschriften

Getuigschriften Shell, PZH, 3M, OBR, Kodak, Ministerie van Defensie en anderen

Een aantal partners werken al een tijdje samen. Vaak onder het hoofdaannemersschap van World of Minds. Het beste bewijs van een prestatie zit natuurlijk in de verklaring van de klant. Hierbij enkele voorbeelden van Shell, Provincie Zuid Holland, Gemeente Rotterdam en Leen Zevenbergen van Qurius. Daarnaast zijn evaluaties van alle trainingen opvraagbaar. De gemiddelde evaluatie van de trainingen ligt in alle gevallen ruim boven de 8 op een schaal van 1 tot 10. Ook specifieke getuigschriften of referenties zijn opvraagbaar voor specifieke cases op het gebied van HNW, Kennismanagement, proces optimalisatie, veranderprojecten, persoonlijke en team effectiviteit, besturingsdashboards en meer.

Zie ook onze getuigschriften op World of Minds en Connection of Minds.

 • As the challenges for Shell arise we look forward to the continue working with aHa!Coaching and World of Minds in helping to deliver optimium solutions to meet our challenges

  — Jim Simpson - Shell —
 • The World Of Minds can help you to manage change and get the max out of it!

  — Ad Sies - Kodak —
 • Training by Academy of Minds was very dynamic and taught by skilled users of the mind mapping application who brought real life examples into the training experience

  — Kiri Kikis - Shell —
 • De training is een goed afgewogen mix van kennisoverdracht, oefenen en delen. Dit geldt zowel voor het geheel als voor cursusdagen of -dagdelen afzonderlijk

  — Boudewijn Swart - Provincie Zuid Holland —
 • In mijn gesprekken met Jerre Lubberts en World of Minds bleken zij de juiste partner te zijn om binnen 3M een verandering teweeg te brengen in effektief werken en process/project management aan de ene kant en creativiteit en lateraal denken aan de andere kant

  — Henk Spitsbaard - 3M —
 • De kracht van deze leergang (hypershifters red.) zit hem vooral in de onderlinge samenhang en versterking. De opgedane kennis en ervaring was voor mij direct toepasbaar in mijn projecten en heeft geleid tot een werkstijl waarbij ik meer doe ik minder tijd met een betere balans

  — Claudia Lambrichs - Provincie Zuid Holland —
 • De denkkracht van de organisatie is door de samenwerking met World of Minds vergroot, maar ook van een grote groep collega’s die geleerd hebben hoe ze hun hersens beter kunnen benutten.

  — Martijn Troost - Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam —
 • Based on our experience and personal contact with World of Minds we can very much recommend World of Minds as a partner in change processes in which it is of paramount importance to quickly win the support of all key players and keeping a strong focus on results

  — Leen Zevenbergen —

 

 

ShellLogo1-300x278Since 2004 Shell have had the pleasure of working closely together initially with aHa!Coaching (a partner of Academy of Minds red.) for electronic mindmapping based on MindManager licenses and more recently from World of Minds in the areas of knowledge management, change processes, program management and personal coaching and training. During this time we have received excellent professional support with notable added value created for Shell from the services delivered by both companies.

For example we have been regularly supported with creative and innovative (a) lunch and learn sessions (b) training courses and (c) development of an interactive MindMapping support site forShell employees.
This site has proven to help our staff to get the most out of mapping methodology and an early grasp of the key benefits from the use of the software product as supplied by Mindjet.

Being a proactive organization World of Minds learning of a challenge Shell had with introducing our colleagues to visual thinking prepared a bespoke training video for use at an internal new hire global induction course. With this on-boarding aid our new colleagues are now quickly introduced to visual thinking as a business concept and the leading mapping software that helps them visualize and work with large amounts of information.

Feedback has confirmed that this is the most effective way to capture, organize, and communicate information and ideas. Clearly this now enables our colleagues to work smarter and faster, improving not only individual results but also the output of our global teams.

As the challenges for Shell arise we look forward to the continue working with aHa!Coaching and World of Minds in helping to deliver optimium solutions to meet these challenges.

In conclusion based on our experience with aHa!Coaching and World of Minds can very much recommend aHa!Coaching as a partner for MindManager software support and training and World of Minds in the areas of knowledge management, change processes, program management and personal coaching and training.

Kind Regards,

Jim Simpson
Senior Knowledge Manager CCS & Sour Gas Centre of Expertise.
Shell International Exploration and Production B.V.


Als teammanager ben ik door Academy of Minds op een bijzonder effectieve, efficiënte en innovatie manier ondersteund bij de ontwikkeling en training van mijn team. Academy of Minds gebruikt de kennis op het gebied van Sociale Innovatie op een manier die snel resultaten oplevert. Naast innovatieve interessante en leerzame team trainingen op het gebied van Slimmer Werken (Niet Harder) hebben we ervaren dat ze de nadruk leggen op daadwerkelijk duurzame gedragsverandering.

Hiervoor gebruiken ze inzichten van wetenschappers als B.J. Fogg, Kelly McGonigal en al hun klanten maar ook praktische tooling als MindManager en zelf ontwikkelde apps. Ik kan iedere team manager van harte Academy of Minds aanbevelen vanwege de blended learning aanpak met veel learning by doing. Academy of Minds faciliteert de ontdekking waardoor je sneller de kennis internaliseert en eerder tot daadwerkelijk nieuw beter gedrag komt.

Paul Everts
TeamManager
Ministerie van Defensie

ShellLogo1-300x278Shell Knowledge Management team is actively using Concentric Brainstorming as part of its need and gap analysis approach on capital projects ($500million+), and the set up new divisions.

However our biggest customers are the Capital projects. Before starting design of our major projects or begin developing of our contracting strategy etc. we bring in the required people and using Concentric Brainstorming (CB) start to identify risks, issues, gaps and needs and then align on priorities. This allows us to bring in the right leanings, and align on RISK’s and Issues the project may face.

This CB approach is now a standard part of the Lessons learned toolkit and I personally have applied this in 18 Major projects Globally – and other members of my team are also actively using this technique.

The technique is extremely successful in terms of delivering results and adds a structure in a simplified way – you can run a workshop and deliver the results within an hour of closing the sessions – so extremely efficient.

World of Minds

WoM has been an asset to my team always there to give advice and guidance when needed well after the completion of the course. Training by Academy of Minds was very dynamic and taught by skilled users of the mind mapping application who brought real life examples into the training experience.

WoM in my views is more a partner to Shell than a supplier.

Kiri Kikis
Senior Knowledge Management Business Analyst – Lessons Learned Team Lead
Shell Projects and Technology

logo-provincie-zuid-holland-300x247Gevolgde trainingen:

 • Life long learning
 • MindManager Fundamentals en Advanced
 • Modereren met MindManager
 • Verder denken
 • Hypershifters / Het Nieuwe Werken I, II en III

Na een eerste korte kennismaking met mindmapping in de zomer van 2009 heb ik samen met enkele collega’s vanuit de provincie in het voorjaar van 2010 een leergang doorlopen, met bovenvermelde onderdelen. Doelstelling was om ons toe te rusten als ‘koplopergroep’ binnen de provincie waar o.a. een project ‘Anders Werken’ loopt.

Kort samengevat bouwt de training op vanuit een basis van MindMapping, geheugentraining, lateraal denken en snellezen met de psychologische achtergronden van deze technieken, naar een levenshouding, werkhouding en methodiek om in een tijd waarin we overspoeld dreigen te raken door informatie, effectief, met plezier, in rust en balans te leven en te werken.

De training is een goed afgewogen mix van kennisoverdracht, oefenen en delen. Dit geldt zowel voor het geheel als voor cursusdagen of -dagdelen afzonderlijk.

Personal coaching

Met het geleerde in de cursus modules ben ik onmiddellijk aan de gang gegaan in mijn praktijk als programmamanager. Dat houdt in bij:

het zelf ordenen en analyseren van vraagstukken; o.a. stakeholders analyse, projectdossiers gebiedsontwikkeling, procesmanagement van de afdeling;
het modereren en faciliteren (dmv mindmapping) van team- of themabijeenkomsten;
het delen van informatie en kennis met collega’s;
toepassen van mindmapping bij stoplichtrapportages voor de projectopdrachtgever;
het toepassen van het ‘personal dashboard’ als ultieme rust- en balansbrenger.
En passant en soms, op verzoek gerichter (o.a. MT van de afdeling, kennisdeler), enthousiasmeer ik met andere koplopers ontvankelijke collega’s voor het gedachtengoed en de methodieken.

Bij dat toepassen heb ik, in diverse korte of langere sessies, ‘personal coaching’ gekregen van Jerre Lubberts. Dat is heel effectief om verschillende redenen:

alleen door gerichte herhaling maak ik mij kennis werkelijk eigen;
concreet: geleerde dingen vallen door behoefte aan verbetering bij mij en ordening door Jerre nog beter op zijn plaats en beklijven daardoor;
Jerre is altijd bezig met het stimuleren van kennisdelen dus wat ik (her)ontdek maken we ook weer toegankelijk voor anderen, uiteraard met gebruikmaking van het geleerde;
Jerre is een ervaren procesmanager die in de gesprekken ook heel goed spiegelt vanuit zijn eigen ervaring.
Goede eye-openers waren voor mij de gesprekken over stakeholdersanalyse. Door Jerre ben ik onbewuste handelingen bewust gaan doen, bijv. het maken van stakeholdersanalyse van mijn hiërarchische omgeving en mijn eigen projectteams. Jerre heeft mij nog scherper gemaakt in het doorvragen (bij mijzelf of bij anderen) o.a. bij het werkelijk benoemen van belangen van andere personen of partijen. En op de basisvraag: hoe kan ik jou/jullie hierbij helpen?

 

Boudewijn Swart

Senior Adviseur bij SwartAdvies; procesmanagement in het werkveld bos, natuur en stedelijk groen.
Programmamanager bij de afdeling Projecten en Programma’s van de provincie Zuid-Holland

3mVerruim je vermogen tot denken en laat dat complementair zijn aan je persoonlijke ontwikkelen en het realiseren van je (bedrijfs)doelstellingen.

Je komt bij toeval in aanraking met een digitale versie van mindmappen, al spelenderwijs ga je eea toepassen, je koopt een boek van Tony Buzan en je begint langzamerhand te begrijpen en te onderkennen welke mogelijkheden en dimensies, zoals lateraal denken, snellezen, geheugentraining en mindmappen met zich meebrengt…..

Tegelijkertijd zie je in de organisatie, zowel bij leiders als kenniswerkers, aan de ene kant een continue roep/vraag om het multidimensionaal denken en het kunnen uitvoeren van verschillende taken, doelen en prioriteiten. Aan de andere kant bemerk je de (latente) behoefte om breder en met enige distantie te kijken naar strategie en scenario ontwikkeling .

In mijn gesprekken met Jerre Lubberts en World of Minds bleken zij de juiste partner te zijn om binnen 3M een verandering teweeg te brengen in effektief werken en process/project management aan de ene kant en creativiteit en lateraal denken aan de andere kant.

Ik had niet de intentie om met Mind Mappen een universele waarheid en/of generiek programma voor 3M te genereren doch om te kiezen voor een “steen in de vijver” benadering.
Vandaar de keuze voor een “Leaders teaching Leaders” aanpak waarbij een groep construktief kritische managers door World of Minds (Jerre Lubberts) meegenomen werden in een awareness en learning sessie; vooral met foscus op; zelf ontdekken (i.p.v. laten uitleggen), begrijpen, leren en toepassen.

Uiteindelijk is het doel om een continue lerende organisatie te creeren !
Ervaringen en added values van World of Minds:

 • Uitstekende koppeling van theorie naar praktijk en versa.
 • Verdieping in proces denken.
 • Creatief denken te verbreden en te acceleren.
 • Hoog didactisch niveau en goede service na de trainingen.
 • Veel draagvlak door samen interactief visualiseren.
 • Pragmatiek: organisatie & proces gerelateerd.

Los van dit alles werkt het alleen als we merken dat onze “Leaders” het ook daadwerkelijk gaan gebruiken, dagelijks toepassen en een voorbeeldfunktie te vervullen.

Een Leven Lang Leren begint bij persoonlijk leiderschap!

Henk Spitsbaard
Talent Management Director West Europe

logo-provincie-zuid-holland-300x247In het afgelopen jaar heb ik intensief samengewerkt met World of Minds. Ik heb zowel hun leergang gevolgd als gebruik gemaakt van hun ondersteuning bij de invoering van projecten in mijn organisatie.

Ik heb World of Minds leren kennen als een organisatie die zeer gedreven is, hoge kwaliteit levert, en voorzien is van professionele specialisten op het gebied van visualisatie. Zij blijken goed in staat te zijn om ‘de denkkracht’ van personen en teams te vergroten. Ik bewonder ook hun passie om mensen te helpen en ik heb gemerkt dat ‘toepassen wat ze prediken’.

Ik heb persoonlijk ervaring als programmasecretaris met World of Minds in ons programma “Anders Werken”, zoals een belangrijke interne bijeenkomst met de Top 30 managers. Hierin hebben zij gefaciliteerd en gemodereerd, waardoor de output van de bijeenkomst maximaal was én tegelijkertijd visueel vastgelegd werd in de vorm van een mindmap die later online doorzoekbaar was gemaakt. Hierdoor hadden we niet alleen een goede bijeenkomst maar tevens een goede start van het proces.

De leergang die ik zelf heb gevolgd staat in het teken van ‘Het Nieuwe Werken’ -ook wel Hypershiften genoemd- en was reuze interessant. Omdat ik ervan houd om te leren, heb ik er voor gekozen om de complete leergang tot me te nemen. Elementen als mindmappen, snellezen, timemanagement, modereren, verder denken, nieuwe media, persoonlijke en team dashboarding, kwamen aan bod.

De kracht van deze leergang zit hem vooral in de onderlinge samenhang en versterking. De opgedane kennis en ervaring was voor mij direct toepasbaar in mijn projecten en heeft geleid tot een werkstijl waarbij ik meer doe ik minder tijd met een betere balans. Ik heb beter overzicht over mijn werk en leven, en weet ook op het juiste moment de door World of Minds aangereikte instrumenten in te zetten zoals tijd en plaatsonafhankelijk (samen) werken, sociale media en online mindmappen.

Niet alleen advies, moderatie, ondersteuning bij grotere of kleinere bijeenkomsten maar ook persoonlijke coaching, leveren van trainingen en project ondersteuning is goed verzorgd en van een hoog niveau. Wij hebben ervaren dat World of Minds, juist doordat zij verschillende disciplines samenbrengt, goed in staat is om een volledige oplossing aan te bieden voor de diverse (verander) vragen die wij als organisatie hebben.

Ik kan op basis van mijn ervaringen World of Minds dan ook zeker aanbevelen. Niet alleen voor de verschillende hierboven genoemde onderdelen maar juist ook voor advies en hoofdaannemerschap.

Claudia Lambrichs

Programmasecretaris Anders Werken
Projectsecretaris Competentiemanagement
Provincie Zuid Holland

gem-rotterdam-300x225Meer doen met meer rust en plezier in je werk. Wie wil dat nou niet? Als strateeg bij de gemeente Rotterdam werk je aan complexe vraagstukken in een complex krachtenveld, waar de politiek-bestuurlijke dimensie ook nog eens een grote rol speelt. De behoefte aan slimmer, efficiënter en effectiever werken ontstaat dan al snel. Een kleine twee jaar geleden heb ik daarom samen met enkele collega’s het initiatief genomen om een nieuwe manier van werken aan te leren en andere collega’s binnen de organisatie daarmee te inspireren.

World of Minds bleek de perfecte partner om ons daarin te begeleiden. Zij bieden een concept aan waarmee je -als individu, als organisatie en samen met klanten en partners- veel voordelen kan behalen. Dit ‘Nieuwe Werken concept’ gaat over het beter benutten van je hersens, ontwikkelen van je talenten, plaats- en tijdonafhankelijk werken, balans in je leven, enz; de lijst kan uitgebreid worden met een lange rij van positieve effecten. De kern is echter dat je in staat wordt gesteld om meer te doen met meer rust, plezier en balans. Daarnaast bevordert het de samenwerking binnen de organisatie en met externe partijen.

World of Minds heb ik tijdens onze samenwerking leren kennen als een ambitieuze en vernieuwende organisatie. Hun inzet is inspirerend en brengt al snel een verfrissende beweging in de organisatie op gang waardoor er meer samengewerkt wordt en creatief potentieel beter wordt benut. De denkkracht van de organisatie is hierdoor vergroot, maar ook van een grote groep collega’s die geleerd hebben hoe ze hun hersens beter kunnen benutten.

Martijn Troost

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Beleidsadviseur Strategie

RTEmagicC_Leen_zevenberg_txdam329_5bddd7.JPG1_I have been working with World of Minds since 2008. We have experienced the World of Minds as a networkcompany which is very innovative, creative and focused on strengthening the thinking power of individuals and teams. They have helped us to build a shared mental model of our overall strategy and cascade it down to the country level. World of Minds uses interactive visualizations like mindmapping, process flows and decision trees and are very keen that nobody leaves the meeting room until everyone is on the same page.

They support us in meetings, project start-ups and brainstorms supplying an a moderator and ‘information mapper’ with experience in the field we are discussing and deliver visualizations which function as a starting picture and later as a progress report of the project, program or process. This method takes a little more time at the start of change processes but saves considerable time later on in communication, decision making and collecting, sharing and applying key information.

The citizens I have worked with of World of Minds combine a professional attitude with a strong focus on driving results and when combined with the expertise of partners of the World of Minds like aHa!Coaching, Hypershifters, TPQM, Nippur and others they are able to support us in area’s like knowledge management, process management, business development, management information, strategy and execution, training programs, change processes and the New Way of Working which they call Hypershifting. One of the citizens, Jerre Lubberts, has facilitated several high level strategy sessions and written a chapter in my book ‘Het is groen en groener wordt het niet’.

Based on our experience and personal contacts with several ‘citizens’ of the World of Minds we can very much recommend World of Minds as a partner in change processes in which it is of paramount importance to quickly win the support of all key players and keeping a strong focus on results.

Leen Zevenbergen

Chairman of the Board of Qurius N.V.

The World Of Minds can help you to manage change and get the max out of it!Kodak1-300x150
In order to keep up with the speed of change and controlling it instead of letting it happen, you have to get the max out of your resources time, money and people. Mind mapping is a very powerful technique to keep the overview, zoom in and zoom out of projects and information and link important data to create knowledge. Maybe the most important benefit is that mind mapping helps you to unleash creativity, the basis for innovation.

The complete toolkit of Mindjet and the clever features and add-in’s allow you to make better decisions in shorter time, linked to the Microsoft Office Suite that is familiar to everyone. With attractive visualization the essence of a story can be captured in 1 picture. You can qualify information using color and symbols and with filtering you can immediately display the core information you are looking for.

Every customer we engage, is impressed with the way we create and mobilize knowledge based on MindMapping. Presenting and discussing with good mindmaps is so much more powerful than static powerpoint presentations.

Good collaboration is the best enabler for growth. Mind mapping in groups leverages the power of group thinking and creates group ownership of problems and opportunities. Good collaboration in value chains will show to be the differentiator: Mind mapping is THE logical platform for group thinking.

World Of Minds and her partners like aHa!Coaching can help you to mobilize your people first by teaching them the basics of Mind mapping. Once they understand the principles, working with a tool like Mindjet immediately will bring benefit to your organisation. Automatically, your people will transfer processes and ideas into the visual environment of mind maps, making them more structured and visually attractive and therewith more powerful.

World of Minds expertly facilitate creative sessions, helping you to get the maximum out of your precious time. The result is a better basis for next steps, a better sense of ownership and shorter time-to-success.

Ad Sies
Business Development Manager
Kodak GCG EAMER

 

Wil je meer weten over deze testemonials of zelf een traject starten?

Laat je e-mail adres achter voor een vrijblijvend gesprek

   

   

   

   

  Back to Top