Slimmer werken bij de Provincie Zuid-Holland

 

Welkom! Op deze pagina voor medewerkers van de Provincie Zuid-Holland vind je informatie over slimmer werken, niet harder.

Wat is de relatie met Opgavegericht werken?

‘Slimmer werken, niet harder’ gaat over slimmere werkprocessen, individueel slimmer werken, agile/lean werken, slimmer sturen en leidinggeven, slimmer kennis gaan toepassen en ook als team slimmer gaan werken. Werken vanuit een ‘Opgave’ is slimmer omdat één centraal persoon, de behandelend ambenaar (met een team van toeleveraars; experts / deskundigen), verantwoordelijk is voor het hele traject; vanaf de opdracht/opgave scherp krijgen (met draagvlak) tot en met het gestructureerd projectmatig realiseren van het resultaat binnen de contekst van het concern (en haar opgaven) en het reflecteren op hoe dat is gegaan om ervan te kunnen leren.

Dat is ‘slimmer’ omdat er in de aanpak met opgavegericht werken minder over de muur wordt gegooid, meer verantwoordelijkheid wordt genomen, een betere regie plaatsvindt, minder fouten worden gemaakt en er continu geleerd wordt met in achtneming van de omgeving.
Een mooi voorbeeld van ‘sociale innovatie’. Een organisatie die actief investeert in sociale innovatie wordt alsmaar sterker en innovatiever. Bovendien neemt het werkplezier en lerend vermogen toe.

Wat kan je hier precies vinden?

 1. Contactpersonen binnen de provincie om een start te maken met slimmer werken.
 2. Informatie over slimme tools die beschikbaar zijn zoals MindManager en de Add-ins van aHa!Coaching.
 3. Beschrijvingen van projecten die op een slimme manier zijn opgepakt.
 4. Informatie over (vervolg)trainingen.
 5. Downloads, sjablonen, filmpjes, Elearning modules die je kunt gebruiken om slim te gaan werken.
 6. Andere tips en trucjes.

 

Ga direct naar:

Projectbeschrijvingen

World of Minds helpt (of heeft geholpen) met de volgende projecten:

 1. Het faciliteren van bijeenkomsten (strategie sessies, project start-ups, vergaderingen, evenementen, maken van dashboards, ) o.a. met behulp van live mindmapping. Hierdoor ontstaat sneller inzicht (in de complexiteit) en overzicht, meer draagvlak voor uitkomsten, worden meer en betere ideeën gegenereerd en komen we sneller van idee tot en met realisatie en leerpunten.
 2. Het inventariseren van de kennis binnen een afdeling.
 3. Het opzetten van kenniskringen zodat er een continu proces ontstaat van kennis vastleggen, verrijken, verdelen en toepassen.
 4. Het trainen van mensen in opgavegericht-, projectmatig werken en slimmer werken, niet harder.
 5. Het maken van dynamische dashboards (i.p.v. bijvoorbeeld een statische INK plaat) om beter te kunnen sturen.

Neem contact op voor meer informatie over een of meerdere onderwerpen. Zaken die binnen een  bepaald project of team zijn ontwikkeld, kunnen natuurlijk slim worden hergebruikt door andere teams of afdelingen binnen de provincie Zuid-Holland.

Slim starten met slimmer werken

Weet je nog niet precies waar je kunt beginnen?
Ga dan naar de Analyse Persoonlijke Uitdagingen® en beantwoord de vragen (ca. 10 minuten).
Je ontvangt dan een een Persoonlijk Routeplan Slimmer Werken® (voorbeeld) met een advies, zowel voor als je geen budget hebt/krijgt (gratis webinars, support, leermodules, et cetera) óf wel budget hebt (Trainingen en Masterclasses). In deze video zie je de onderlinge verbanden (en meer tips) van het Routeplan Slimmer Werken.

Leg de basis onder je loopbaan
De ideale start om slimmer te gaan leren werken (niet harder) is de Lifelong Learning training (zie hieronder). Mocht je Lifelong Learning al hebben gevolgd, dan is de meest logische vervolgstap de MindManager Foundation. Met deze twee trainingen is de basis gelegd voor het logische gevolg: de training ‘Slimmer Tijd Benutten’.
Voor medewerkers van PZH zijn ook workshops ontwikkeld die gratis intern gevolgd kunnen worden.

Handige links

Voorbeelden van toepassingen

Voorbeeld

 

Hulp en wegwijs

Servicedesk PZH

Support

Contact

Servicedesk PZH

Boudewijn Swart

Ervaren gebruiker

Contact

Boudewijn Swart

Jet Sebus

Ervaren gebruiker

Contact

Jet Sebus

Veelgestelde gebruikersvragen

Zie handleiding Fundamentals bl.z 12. Selecteer het Central Topic. Open het snelmenu met de rechtermuisknop. Kies de optie ‘format topict. Kies het laatste tabblad : General lay-out’. Geef maximum line width aan en zet een vinkje bij ‘organic appearance.

Open via de knop ‘menu’ -> ‘Res Powerfuse instellingen’ -> ‘Powerpanel’ het powerpanel. Hiermee kun je instelling van de werkomgeving instellen. Ga naar het tabblad ‘opties’ en vink uit ‘Taakbalk boven andere vensters houden’.

1. Verberg eerst de taakbalk (zie aldaar)

2. Zet dan je startmenu in de tinymode. Dat doe je zo: ga met je muis op de knop van het startmenu staan (bij mij linksonder in het scherm). Roep het contextmenu op met de rechtermuisknop. En zet een vinkje bij tinymode. ALs het goed is kun je nu in de presentatiemodus van Mindmanager onderin het scherm de knoppen zien om ook weer ‘uit’ de presentatiemodus te komen.

Voor de mensen die hun digitale mindmap willen delen met anderen die geen mindmanager hebben: een viewer is gratis te downloaden, maar voor de gemiddelde pzh-er (nog?) niet te installeren. Alternatief is, om de mindmap weg te schrijven als PDf, kwaliteit is goed, en bestandgrootte klein. Dit wel doen via printen naar docuprint, en niet via de officiele pdf-export functionaliteit in mindmanager (deze werkt niet)!

Ja t is triest dat de pdf export is uitgezet in MM. Mindmap in Mindmanager opslaan in pdf-format.
Alternatief voor de niet werkende optie “Export naar pdf”:
[Print geopende mindmap] Ctrl-P
[Kies Printername] docuPrinter
Geef het document een bestandsnaam, voor opslag in “Mijn documenten”, op P:

Methode A: mindmap met linken naar IDMS voor intern PZH gebruik: ZIe voor uitleg met plaatjes: http://idms/livelink/livelink.exe/open/PZH-2012-338290968; Stap 1. Open het tabblad Export; Stap 2: Kies Export as Mindjet Player; Stap 3: Geef een bestandsnaam, selecteer evt. een andere map waarin je wilt opslaan en druk op Save. Het
pdf-bestand wordt in de map opgeslagen. Stap 4; Een venster verschijnt.(exporting file in Mindmap met Mindjet Player.pdf was successfull). Stap 5: Kies Open file wanneer je het bestand direct in Adobe Reader wilt bekijken of Continue als je verder wilt gaan met MindManager.
Het pdf-bestand met eventuele linken is nu te gebruiken door iedere PZH-medewerker.

Methode B: Mindmap met linken voor gebruik buiten PZH/Extern; Zie voor uitleg met plaatjes: http://idms/livelink/livelink.exe/open/PZH-2012-338290968. Deze methode vereist wat meer handelingen, maar zorgt er wel voor dat documenten, die op locaties
staan, waar wellicht een externe gebruiker niet bij kan, toch geopend kunnen worden. Stap 1:
Open het tabblad Export
Kies Export as Web Pages
Druk op Select template…
Open het mapje Static Outline en kies Clickable Imagemap en klik op OK; Stap 2: Via het knopje Customize, Advanced settings kun je evt. de bestandsnaam instellen.
Check of de juiste map geselecteerd is en klik op Save. Stap 3: Er worden in de aangegeven map drie bestanden gemaakt met de volgende extensies:
.html het opstartbestand voor de webpagina met mindmap
.jpg de afbeelding van de topics
.html.text de broncode van de mindmap voor evt. verwerking op een webpagina
Wanneer één van de linken verwijst naar een document op de P:schijf van de maker van de mindmap, dan
zal dit document ingesloten worden en tijdens het exporteren naar een Web Page zal er ook een map
Linked Documents gemaakt worden.
Voor gewoon gebruik van de mindmap heb je alleen de bovenste twee bestanden nodig.
Wanneer je deze in een map plaatst en vervolgens het .html bestand opstart, dan kun je de mindmap met
linken gebruiken.
Je kunt deze bestanden ook in Livelink plaatsen en iemand een link naar het opstartbestand sturen.
Wanneer de mindmap voor iemand is, die niet in het PZH-netwerk zit, dan dien je dus het .html bestand,
het .jpg bestand en de map Linked Documents op te sturen.

Ga naar het Hyperlinks menu (naast de Hyperlinks button, bovenin de taakbalk) en haal het vinkje weg bij “Use Built-in Browser for Hyperlinks”. Dit werkt ook bij attachments: haal ook daar, bij de knop “Attachments” het vinkje weg. Als je de optie voor de built-in browser aan laat staan, kun je ook met je rechter musiknop klikken op een hyperlink of attachment en alsnog ‘Open outside’ kiezen, om de ingebouwde browser te omzeilen

 

Opleiding Begeleider Van Sessies

Bij verschillende opdrachten binnen PZH hebben we sessies begeleid door deze te faciliteren met een moderator en een livemindmapper. We hebben gemerkt dat deze werkwijze goed wordt ontvangen en de bijeenkomsten hierdoor effectiever worden. Graag willen wij deze kennis overdragen zodat er geen afhankelijkheid ontstaat.

Een aantal mensen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om begeleider (moderator, livemindmapper of beide) te willen worden om zo zelf in de organisatie deze lijn voort te kunnen zetten. Hiervoor hebben we een training opgezet waarbij we de kwaliteit borgen door de training uit te zetten in de tijd met klassikale lessen, virtuele lessen en begeleiding in de praktijk te geven.

De training bestaat uit een aantal verschillende onderdelen:

begeleiderstraining

Je leert de rol van livemindmapper goed kennen die bij een bijeenkomst alles direct gestructureerd vast weet te leggen (m.b.v. het softwarepakket MindManager, verkrijgbaar voor iedereen bij PZH). Op die manier gaat er weinig informatie verloren en worden acties direct opgeslagen. Als moderator leer je hoe je een bijeenkomst kan leiden zodat er zoveel mogelijk gedaan kan worden en hoe je goed kan samenwerken met de livemindmapper. Ook leer je hoe je specifieke sessies uit kan voeren (met behulp van speciaal voor de kenniskringen en andere groepen ontwikkelde sjablonen), zoals;

1. een bijeenkomst specifiek gericht op het evalueren van een project;
2. een bijeenkomst specifiek gericht op het bijeenbrengen van kennis over een bepaald onderwerp;
3. een bijeenkomst gericht op het oplossen van taaie problemen;
4. een bijeenkomst gericht op het maken van continue kleine ‘verbeterstappen’ in een proces.

5. een bijeenkomst gericht op het ‘dynamisch maken’ van een statisch dashboard (bijvoorbeeld een INK plaaat);

6. een brainstorm, vergadering of strategie sessie et cetera.

Wil je meer weten over deze opleiding of ben je geïnteresseerd om begeleider te worden (moderator, livemindmapper of beide)? Neem contact met ons op.

Trainingen

De ideale start om slimmer te leren werken (niet harder) is de ‘Life Long Learning’-training (zie onder). De meest logische vervolgstap is ‘MindManager Fundamentals’, een dagtraining waarin we dieper ingaan op het slim inzetten van ‘digitaal mindmappen’ om je persoonlijke effectiviteit en creativiteit een ‘boost’ geven.
In het schema hieronder zie je hoe je de trainingen kan doorlopen (van beneden naar boven).

Lifelong Learning

In deze training leer je hoe je de toenemende informatiestroom gemakkelijk kunt structureren, categoriseren en prioriteren. Je leert overzicht te verkrijgen, hoofd- en bijzaken beter te onderscheiden, je denken en creativiteit te vergroten, slimmer te notuleren en brainstormen. Deze training is opgebouwd uit vier componenten die elkaar versterken; handmatig mindmappen, begrijpend snellezen, geheugentraining en lateraal denken.

Meer informatie: Overzichtspagina Life Long Learning

Leer-Rijk.nl  Cursuspagina of contact via info@academyofminds.com

Kosten:  €695 | Tijd: 09:00-17:00

Data op aanvraag

 

Download de brochure

Mindjet Mindmanager Foundation

Deze training werkt op basis van de nieuwste MindManager-software en is daardoor nog meer gericht op het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het samenwerken in teams met behulp van de software.
We gaan oefenen met het softwarematig mindmappen om informatie sneller en slimmer te structureren, meer uit een brainstorm te halen, snel de essentie uit documenten te halen, interactief te presenteren, slimmer te vergaderen en je creativiteit en probleemoplossend vermogen te vergroten, beter te kunnen plannen en organiseren en extra tijd te besparen.

Meer informatie: Overzichtspagina MMF of contact via info@academyofminds.com

Leer-Rijk.nl  Cursuspagina

Kosten: €695 | Tijd: 09:00-17:00

Data op aanvraag

Download de brochure

Anti Burn-out training

Steeds meer mensen raken in een burn-out situatie. Volgens een TNO CBS onderzoek hebben in 2014 maar liefst één op de zeven werknemers in Nederland burn out klachten. In deze training gaan we elke deelnemer de belangrijkste elementen (structuur en overzicht creëren, reflecteren, onstressen etc.) aanreiken om uit deze situatie te komen of om deze situatie te voorkomen. Na de klassikale training helpen we de deelnemers via een aantal personal coaching sessies en een smartphone app om de aanpak op maat te maken én vol te kunnen houden.

Prijs: € 695,- (dagtraining + blended learning*)

Data op aanvraag via info@academyofminds.com

Download de brochure

Projectmanagement met Mindmanager

Deze dagtraining is speciaal ontwikkeld voor project- en programmamanagers en -medewerkers op basis van de nieuwste methoden en inzichten op het gebied van leren, gestructureerd projectmatig werken en visueel projectmanagement. Aan de hand van de Mindmanager software ga je tijdens deze dagtraining leren gestructureerd te werken o.a met MS-projects. Je leert hoe je een project via MindManager slim kan opzetten en beheren.

Prijs: € 695,- (dagtraining + blended learning*)

Data op aanvraag via info@academyofminds.com

Download de brochure

Slimmer Tijd Benutten i.p.v Time Managment

Hoe kun je de beschikbare tijd die je hebt zodanig benutten dat je meer de juiste dingen kan gaan doen in minder tijd, met meer plezier en resultaat vanuit rust en balans? Hoe maak je de juiste keuzes, blijf je creatief en onthoud je de belangrijkste zaken? Hoe krijg je de informatie op een rij die je elke dag nodig hebt voor je werk? In deze training leer je welke oplossingen je kunt inzetten om de meest voorkomende uitdagingen bij het slimmer gaan benutten van je tijd te gaan aanpakken.

Meer informatie: Overzichtspagina Slimmer Tijd Benutten

Leer-Rijk.nl Cursuspagina

Data op aanvraag via info@academyofminds.com

Prijs: € 695,- (dagtraining + blended learning*)

Download de brochure

Workshops Mindmapping

Mindmappen: een praktische, actieve en speelse manier om je gedachten te ordenen!

In deze workshop laten we je kennismaken met de basisprincipes van het mindmappen en leer je hoe je een ‘breinvriendelijke’ mindmap kunt maken. Deelname is ideaal voor medewerkers die willen ontdekken of ‘mindmappen’ iets voor hen is. Wil je vooral digitaal mindmappen? Dan raden we je toch aan, om eerst deze workshop ‘Basisprincipes Handmatig Mindmappen’ of een vergelijkbare training te volgen.

Informatie en aanmelden

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kennismaken en introductie
 • Basisprincipes van handmatig mindmappen
 • Je maakt je eerste mindmap aan de hand van een huis-, tuin- en keukenvraagstuk uit je dagelijks leven.
 • Een beetje theorie.
 • Je maakt een tweede mindmap over een actueel project of vraagstuk, thuis of in je werk.
 • Toepassingen; wat kun je ermee?
 • Hoe verder, terugblik en afsluiting.

In de cursus wisselen we korte stukjes theorie af met praktische oefeningen. Van te voren denk je alvast na over twee onderwerpen waarover je een mindmap wilt maken.

Voor wie?
Medewerkers die willen ontdekken of ‘mindmappen’ iets voor hen is.

Locatie
De workshops worden gegeven in de Rivierenzaal. Neem je tablet mee en kom op tijd, zodat je rustig kunt inloggen.

Programmaduur
De workshop duurt twee uur. De tijden zijn van 09.30 tot 11.30 uur of van 13.30 tot 15.30 uur

Aantal deelnemers
Minimaal 4 en maximaal 6 personen

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vraag wel even toestemming aan je bureauhoofd.

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

Aanmelden
Vul je naam in bij de workshop van je keuze, sla dit bestand op en sluit het document in IDMS af. En noteer de data alvast in je agenda! Ongeveer twee weken van te voren krijg je een voorbereidingsmailtje.

Is de workshop van jouw keuze al vol? Zet je naam dan als reserve in de onderste rij: als er iemand uitvalt, ben jij als eerste aan de beurt.

Na de basistraining kun je vervolgworkshops volgen. Ook ben je van harte welkom op het wekelijkse spreekuur: elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in De Delta.

Aanmelden via deze link

Het vervolg
Af en toe organiseert Jet Sebus een vervolgworkshop voor gevorderde Mindmanagergebruikers. Daarin bespreken we onze eigen mindmaps en wisselen we tips en ervaringen uit. Twee keer per jaar is er een gebruikersoverleg.

Tip: Blijf op de hoogte via de groep Mindmappen en Mindmanager op het Binnenplein en op Yammer.

Vragen?
Vragen kun je stellen aan Jet Sebus op ah.sebus@pzh.nl

Op weg met Mindmanager (voor beginners digitaal mindmappen)

Mindmanager is ‘information mapping software’ die voor kenniswerkers van grote toegevoegde waarde kan zijn in het dagelijkse werk. Slimme visualisatiemogelijkheden en een intuïtieve interface stellen je bijvoorbeeld in staat projecten en processen slimmer en efficiënter in te richten, grote hoeveelheden informatie te structureren en sneller overzicht en inzicht te creëren. Om je op weg te helpen hebben wij op deze pagina een overzicht gemaakt van alle informatie die nodig is om snel en slim aan de slag te kunnen.

In deze workshop leer je, hoe je het programma MindManager kunt gebruiken om digitale mindmaps te maken. Na afloop ben je in staat een eigen digitale mindmap te maken en ken je de basisfuncties van MindManager. Voorwaarde voor deelname is, dat je de workshop ‘Basisprincipes Handmatig Mindmappen hebt gevolgd’ of een vergelijkbare cursus of workshop. Van te voren maak je een handmatige mindmap, die je tijdens de workshop in een digitale mindmap omzet.

Informatie en aanmelden

Programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intro MindManager: menu en werkbalken
 • Topics, takken en tekst
 • Aan de slag met je eigen mindmap
 • MindManager ‘tips en trucs’
 • Optimaliseren van je eigen mindmap met kleuren, plaatjes en andere toevoegingen
 • MindManager ‘toepassingen’

In de cursus wisselen we korte stukjes theorie af met praktische oefeningen. Van te voren heb je een handmatige mindmap gemaakt, die je tijdens de workshop gaat omzetten in een digitale mindmap.

Voor wie?
Alle medewerkers die de workshop Basisprincipes Mindmappen hebben gevolgd en die nu willen ontdekken of ‘digitiaal mindmappen’ iets voor hen is.

Programmaduur
De workshop duurt 2,5 uur. De tijden zijn: van 09.30 tot 12.00 uur of van 13.30 tot 16.00 uur

Aantal deelnemers
Minimaal 4 en maximaal 8 personen

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vraag wel even toestemming aan je bureauhoofd.

Voorkennis
Workshop Basisprincipes Mindmappen of vergelijkbaar.

Aanmelden
Vul je naam in bij de workshop van je keuze, sla dit bestand op en sluit het document in IDMS af. En noteer de data alvast in je agenda! Ongeveer twee weken van te voren krijg je een voorbereidingsmailtje.

Is de workshop van jouw keuze al vol? Zet je naam dan als reserve in de onderste rij: als er iemand uitvalt, ben jij als eerste aan de beurt.

Na de basistraining kun je vervolgworkshops volgen. Ook ben je van harte welkom op het wekelijkse spreekuur: elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in De Delta.

Aanmelden via deze link

Het vervolg
Af en toe organiseert Jet Sebus een vervolgworkshop voor gevorderde Mindmanagergebruikers. Daarin bespreken we onze eigen mindmaps en wisselen we tips en ervaringen uit. Twee keer per jaar is er een gebruikersoverleg.

Tip: Blijf op de hoogte via de groep Mindmappen en Mindmanager op het Binnenplein en op Yammer.

Vragen?
Vragen kun je stellen aan Jet Sebus op ah.sebus@pzh.nl

 

Workshops ‘Schrijven met plezier’

Schrijven en denken horen bij elkaar. Zonder heldere gedachtegang geen duidelijke tekst. Juist in de denkfase kunnen mindmaps je helpen. In de workshop ‘Schrijven met plezier’ ontdek je, hoe je betere teksten schrijft in minder tijd, met behulp van mindmaps.

De workshop bestaat uit drie modules van twee uur: Structuur, Schrijven en Stijl & Verlevendigen.
Je leert hoe je een notitie structureert en welke tekstschema’s daarbij handig zijn. Je oefent met snelle schrijf- en denktechnieken en je ontdekt hoe je ambtelijke en technische formuleringen omzet in een duidelijke en toegankelijke schrijfstijl. Zo ingewikkeld is het allemaal niet. Ook leer je, hoe je je schrijf- en denkproces kunt organiseren in stappen van vijf minuten. In vijf minuten doe je meer dan je denkt. Zo maak je meters met je tekst.
Tussen twee modules zitten twee of drie weken. Er is plaats voor vier deelnemers en je gaat aan de slag met je eigen tekst.

Iedereen medewerker kan meedoen. Er zijn workshops voor drie verschillende doelgroepen; daarnaast is maatwerk mogelijk.

Aanmelden kan hier

Schrijven met plezier

De ‘gewone’ workshop ‘Schrijven met plezier’ is bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, projectleiders, stafmedewerkers en adviseurs bij de provincie Zuid-Holland. Aan de orde komen besluitnota’s, memo’s, brieven en beleidsnotities.

Schrijven met plezier voor projectondersteuners

Schrijf je vooral verslagen, e-mails, rapportages en brieven? Dan is de workshop ‘Schrijven met plezier voor projectondersteuners’ misschien iets voor jou. Daarin gaan we wat dieper in op brieven, nieuwsbrieven en verslagen. Met name interessant voor projectondersteuners en administratief medewerkers.

Redigeren in vijf minuten

Voor managementteams is de workshop ‘Redigeren in vijf minuten’ een goede keus. In sneltreinvaart bekijken we de notities die op de agenda van het Managementteam staan.

Alleen op afspraak/als maatwerkworkshop.

Webinars

Deze Smart Reset Series (SRS) webinars zijn, zonder voorgaande training, (tijdelijk) gratis te volgen vanaf de eigen werkplek, thuis of via een mobiel apparaat. Er zijn twee series van webinars;

1) SRS Personal Dashboard opeenvolgende serie van vier webinars van 50 minuten elk en

2) de serie van SRS lunchwebinars van 25 minuten elk

Personal Dashboard Webinars

Een serie van vier opeenvolgende SRS webinars, die je helpen om jouw Personal Dashboard op te bouwen, om meer de juiste dingen te doen in minder tijd met meer plezier en resultaat vanuit rust en balans.

✏ Gratis inschrijven voor de SRS Personal Dashboard webinars kan eenvoudig via het webinar overzicht van Academy of Minds. Hier tref je ook uitgebreidere beschrijvingen aan.

Lunchwebinars

Daarnaast een keuze uit de volgende SRS lunchwebinars: Het structureren van informatie, Niet meer zo snel afgeleid zijn, Werken vanuit één (team) takenlijst, Uitstelgedrag tegengaan, Begrijpend snellezen, Vergroot je denkkracht en De Weekly Review.

✏ Gratis inschrijven voor de SRS lunchwebinars kan eenvoudig via het webinar overzicht van Academy of Minds. Hier tref je ook uitgebreidere beschrijvingen aan.

‘Slimmer Werken’-workshops

Slimmer Werken workshops

Een nieuwe start om slimmer te werken (niet harder)

Een bekende situatie? je komt tijd tekort. Er moet steeds meer gebeuren met minder mensen. Je hebt een aantal bekende technieken en apps al geprobeerd, maar je bereikt toch steeds niet het gewenste resultaat.

Er ontbreekt iets… De verbinding. Zou het niet fijn zijn om te weten op welk moment je welke tools en technieken het beste kan gebruiken zodat ze elkaar complementeren en versterken en het bovendien makkelijker is om alles bij te houden.

Jouw ideale werkweek

Lukt het je prima om elke dag wat taken af te tikken maar heb je toch aan het einde van de week nog veel taken openstaan die eigenlijk af hadden moeten zijn? Moeite om overzicht te houden? Een overvolle agenda? Last van uitstelgedrag? Niet met de juiste dingen bezig? Veel tijdverlies? Niet goed voorbereid? Stress?

In navolging op de workshop “Hoe werk je elke dag slimmer” gaan we ook de volgende stap in het slimmer werken behandelen en gaan we focussen op “Hoe werk je elke week slimmer”.

Jouw meest succesvolle kwartaal

Misschien lukt het je prima om elke dag en elke week slimmer te werken maar heb je toch het gevoel dat er een onbalans is in je leven? Je misschien te veel tijd besteed aan werk of juist privé of een bepaalde rol? (ouder, partner, vrijwilliger, projectmanager, coach, etc.)

Als je (weer) de dirigent wilt worden van je leven en per rol goede doelen wilt kiezen en deze kunnen opbreken naar kwartalen, weken en dagen om ze makkelijker en in balans te kunnen behalen, dan is dit een goede workshop voor jou.

Jouw beste team

Je bent inmiddels zelf al aardig slim aan het werk. Je bereikt meer, hebt minder stress, meer plezier en resultaat en je voelt je redelijk goed in balans. Misschien is het dan nu tijd om dit met je team ook te bereiken?

Maar hoe werk je dan goed samen? Hoe kan je alle talenten bijelkaar zo inzetten dat er meer sociale innovatie ontstaat en team doelen makkelijker, eerder en met meer effect worden bereikt? Maar ook de persoonlijke doelen niet ondergesneeuwd raken? Deze workshop leert je methoden en instrumenten gebruiken om dit te kunnen bereiken.

De workshops kunnen zowel op de trainingslocatie van Academy of Minds als op locatie worden gegeven. Neem contact op voor meer informatie of om een worskhop aan te vragen (groep van minimaal 25 mensen).

Leermodules

scr_leermoduleOp deze pagina komen meer en meer leermodules beschikbaar die relevant zijn voor (alle) medewerkers binnen de (rijks-)overheid en die gratis zijn te volgen. Op dit moment is de leermodule ‘Hoofd- en bijzaken onderscheiden’ aan te raden als voorbereiding voor de deelnemers van de Life Long Learning, MindManager Basic, Werken met de nieuwe MindManager, de Masterclasses Omgaan met de Informatielawine en Projectmanagement met Mindjet MindManager en MS Project.
Binnenkort meer…

Support sites

De supportsites bieden naslagwerk voor de Mindjet MindManager software en voor de trainingen in de vorm van tips, downloads en templates.

Succes met Slimmer Werken, Niet Harder!

Het trainers team van Academy of Minds | overheid@academyofminds.com | +31(0)70 7071355 | youtube Academy of Minds

 

Back to Top