Masterclasses

De masterclasses zijn ontwikkeld om na de leergang of trainingen verder te verdiepen en te helpen implementeren in het dagelijkse werk.  De virtuele masterclasses duren twee uur en zijn interactief de volgen via elke computer, smartphone of tablet. De masterclasses kunnen los gevolgd worden na een training of leergang, of als onderdeel van de aanpak via ons routeplan.

MindManager Opfris

Na het volgen van een training is het vaak lastig alle opgedane kennis te behouden en merkt men dat het implementeren in dagelijkse routine lastig kan zijn. Deze Masterclass is ontwikkeld als herhaling op het geleerde bij de Verslimmen leergang om er nog meer rendement uit te halen.

Prijs: € 595,- (dagtraining + blended learning*)

Download de brochure

Projectmanagement

Tijdens deze Masterclass behandelen we ‘gestructureerd projectmatig werken’: deze werkwijze is gebaseerd op een intuitievere visuele manier van werken. We maken gebruik van technieken uit het ‘Whole Brain Thinking’ in combinatie met een snellere manier om ‘Work/Product Breakdown Structures’ te maken en gebruiken hierbij methodes als de 5W+H en voortgangsrapportages voor KPI’s.

Prijs: € 595,- (dagtraining + blended learning*)

Download de brochure

Kaizen en andere Lean principles

Door het beter inrichten van dagelijks werk en efficienter problemen op te lossen kunnen fouten worden voorkomen en verspilling tegengaan. Verbeteren van processen en activiteiten via ‘Kaizen’ maakt dat verspilling beperkt wordt, het (gezamenlijke) probleemoplossend vermogen vergroot en kan er meer waarde geboden worden aan de klant. Door het visualiseren van de Kaizen wordt het makkelijker om deze, en andere Lean Principes, toe te passen en te volgen.

Prijs: € 595,- (dagtraining + blended learning*)

Download de brochure

Meeting Management

Een veel voorkomend probleem is het feit dat er teveel vergaderingen zijn die teveel tijd kosten en te weinig resultaat opleveren. Door het combineren van elementen zoals een goede voorbereiding, vaker (vriendelijk) nee zeggen, standaardiseren en integreren van (verschillende) vergaderprocessen kan toegewerkt worden naar vergaderingen in minder tijd met betere resultaten.

Prijs: € 595,- (dagtraining + blended learning*)

Download de brochure

Facilitatie & Livemindmapping

Bij de meeste vergaderingen, sessies en evenementen bespreken we veel en vaak complexe onderwerpen, terwijl we het lastig vinden om zicht te houden op de structuur van de bijeenkomst. Tegelijkertijd is het een uitdaging het grotere geheel in de gaten te houden terwijl ook de acties, besluiten en (verbonden) ideeën bijgehouden dienen te worden. Het visueel vastleggen van alles wat wordt gezegd kan met behulp van LiveMindMapping. Door goed gebruik van LiveMindMapping wordt de bijeenkomst op zo’n manier gefaciliteerd dat iedereen zich betrokken en gehoord voelt en heb je na een bijeenkomst direct een overzichtelijke actielijst.

Prijs: € 595,- (dagtraining + blended learning*)

Download de brochure

Visueel projectmanagement van events

Mindmapping software wordt meer en meer gebruikt om projecten te managen. Een event organiseren valt te vergelijken met een project. In deze workshop leer je hoe je op een slimme en visuele manier je event effectief kunt managen. Je leert inzicht te krijgen en te houden in de voortgang en doorlooptijden (strokenplanning/ gantt chart uit een mindmap), toebedelen van taken (Excel lijstje uit mindmap) en dat monitoren.

Prijs: € 595,- (dagtraining + blended learning*)

Doelgroep: eventmanagers/ -planners/ organisatoren/ communicatiemedewerkers/ iedereen die een event/ interne bijeenkomst organiseert

Een brochure aanvragen of advies?

Laat je e-mail adres achter en we sturen de brochure op of nemen contact op voor vrijblijvend advies

  *Blended learning

  In onze trainingen leer je slimmer werken, dat zal in veel gevallen alleen lukken als je gedrag en dagelijkse patronen aanpast. We geloven niet dat een (dag)training ervoor zorgt dat je gedrag ook echt veranderd. Om de geleerde methoden, theorieën en technieken echt goed, en vooral blijvend, toe te passen bieden we onze lesstof aan als ‘blended learning’. Dit is een combinatie van klassikaal en interactief online les, maar daarnaast online leermodules, huiswerk en hulp op afstand. Door herhalen van de lesstof, leren van elkaar en persoonlijke hulp helpen we je al het geleerde te internaliseren.

  Virtuele masterclasses

  (Her)starten MindManager

  Deze virtuele masterclass is de snelste manier om de belangrijkste (nieuwe) functies van Mindjet MindManager te leren en te (her)starten met zakelijk MindMappen. Tijdens deze virtuele training word je geholpen met het maken van een (her)start met behulp van een set van tools (MindManager en de add-ins van aHa! Coaching), die worden beschouwd als toonaangevend op het gebied van zakelijk MindMappen. Deze tools zullen je helpen bij een nieuwe en slimmere manier van werken.

  Prijs: € 295,- (dagtraining + blended learning*)

  MindManager

  Tijdens deze 2 uur durende virtuele training leer je de meer geavanceerde functies van Mindjet MindManager. Het doel van deze training is om je te leren hoe de functionaliteiten van MindManager je kunnen ondersteunen bij processen en activiteiten zoals Meeting Management, het opzetten en managen van projecten, het beheren en activeren van kennis, het opbouwen van een persoonlijk, project, team of management dashboard, herontwerp van processen en besluitvorming en nog veel meer.

  Prijs: € 145,- (dagtraining + blended learning*)

  Back to Top