(Agile) Projectmanagement met MindManager

Visueel projecten opzetten, controleren en beheren. Zowel Prince 2 als Agile.

Hoe kan je slim gebruik maken bij het opzetten en managen van projecten. Hoe kan je (onderdelen van) projectmanagement (Prince 2), Service Management (ITIL) en Agile ontwikkelen (Scrum) combineren voor het beste resultaat van het project?

Waarom?

Deze training is speciaal ontwikkeld voor project- en programmamanagers en anderen die een sturende rol hebben bij de uitvoer van projecten. Op basis van de nieuwste methoden en inzichten op het gebied van leren, gestructureerd projectmatig werken, visueel projectmanagement en het gebruik van Mindjet MindManager en de aHa!Coaching add-in suite (in combinatie met MS Project en/of Excel) leren we je hoe verschillende projecten aangepakt kunnen worden zodat je snel en effectief aan de slag kan en overzicht blijft houden.

Steeds meer bedrijven en organisaties stappen over naar Agile werken, maar betekent dit ook het einde van Prince 2, of van ITIL? We zien vaak dat een combinatie wordt gebruikt en deze verschillende methoden elkaar goed kunnen aanvullen, zie ook in het schema hiernaast.

In deze training wordt aandacht besteed aan de opties en mogelijkheden die dit geeft. Hoe kan je snel een project opzetten? En hoe kan je vanuit deze opzet ook een overzicht creëren die je helpt het project te managen? Je leert hoe je dit snel en visueel doet waarbij het bij ieder project een toegevoegde waarde heeft.

Prince2, ITIL en scrum gecombineerd (bron: prince2msp.com)

Prince2, ITIL en scrum gecombineerd (bron: prince2msp.com)

Na deze training kun je een opvolgwebinar of masterclass volgen voor verdere verdieping, verbreding, herhaling en om vragen te kunnen stellen over het in de praktijk brengen van het geleerde.

Wat houdt de opleiding in?

De training is opgebouwd uit 7 componenten. In de eerste 4 componenten zijn voor elke project professional, zowel voor Prince 2 als Agile gerichte omgevingen. In de masterclasses gaan we dieper in op de specifieke methoden (zie beschrijvingen hieronder). Je kan kiezen welke je wilt volgen, allebei mag uiteraard ook.
flow-mmap-v2-zonder-tekst-trimmed

 1. Opening webinar: We geven een introductie op de training en inventariseren hoe een project er bij jou uitziet en welke onderdelen hierbij komen kijken. Hierbij leer je van elkaar, wat zijn de mogelijkheden, uitdagingen en successen? Ook komt er dan naar voren welke onderdelen in de training extra aandacht mogen krijgen.
 2. Huiswerk: Om te oefenen met het visueel vastleggen van een project in een template (5W+H) waar we in de training mee verder gaan.
 3. Klassikale training: We beginnnen met een korte inleiding over hoe je de denk- en doekracht van individuen en teams kan vergroten door de inzet van o.a. Whole Brain Thinking (WBT), visual language en mindmappen. Je leert welke toegevoegde waarde mindmappen heeft bij projectmanagement en het uitvoeren van projecten. Welke methoden worden gebruikt en hoe kunnen die samen tot resultaat komen? Hoe krijg je snel en eenvoudig overzicht over het (scrum) project? Je leert o.a. hoe je een overzicht creëert over werkzaamheden, teams, verantwoordelijkheden en stakeholders. Je leert welke voordelen mindmappen en templates hebben bij bijeenkomsten zodat je snel en effectief input van het team en stakeholders kan verzamelen en omzetten tot acties.
 4. Huiswerk: Na de training vragen we je te oefenen met de geleerde in diverse oefeningen zodat je de geleerde stof in de praktijk kan toepassen en de toegevoegde waarde kan zien.
 5. Optie 1 – Masterclass Projectmanagement: Deze masterclass gaat verder in op projectmanagement volgens Prince 2. O.a. templates om slim documenten op te zetten en een koppeling met MS Project of Excel om je project te beheren worden behandeld.
 6. Optie 2 – Masterclass Agile werken: In deze masterclass laten we verder zien hoe in een agile project MindManager kan worden ingezet om o.a. overzicht te maken over teams, werkzaamheden en de backlog (in een scrum dashboard, zie afbeelding hieronder), zodat het aansluit op de bestaande werkwijze en software, templates om teambijeenkomsten goed te faciliteren etc.

Resultaat

 1. Je leert hoe verschillende methoden als Prince 2, ITIL en Agile samen toe te passen zijn, wat de overeenkomsten zijn en hoe dit praktisch in te zetten is.
 2. Na de training kun je door praktische tips je denk- en doekracht vergroten en heb je geoefend met functies van MindManager die van belang zijn bij Agile en projectmatig werken.
 3. Je kunt een aantal relevante en meer geavanceerde functies vinden in de nieuwe MindManager software en aHa!Coaching add-in suite (bijvoorbeeld voor het maken van andere business visuals zoals: value stream map, beslisboom, organogram, argument map, oorzaak-gevolg diagram en een stakeholder analyse).
 4. Je hebt geleerd om snel en visueel op een scherm een overzicht te creëren over het project in MindManager.
 5. Je weet hoe je in MindManager een dashboard op kan zetten voor (agile) projecten.
 6. Je leert hoe je bijeenkomsten effectief kan laten verlopen via MindManager op het scherm waarbij eventuele vragen en openstaande punten direct tot acties worden verwerkt en geen informatie verloren gaat.
 7. Gedurende de dag heb je de drie manieren van mindmappen geoefend (blanco, chronologisch en vanuit een structuur) en heb je geleerd hoe je de feedback van je team, product of service owner of andere belanghebbende direct in je mindmap kunt vastleggen.
 1. Je hebt geleerd hoe je (kwaliteits)eisen op kan stellen met maximale input en draagkracht.
 2. Je leert hoe je makkelijk een overzicht maakt van de rollen verantwoordelijkheden binnen een project (RASCI-model).
 3. Je leert hoe je templates kan inzetten om proces- en serviceverbeteringen te onderkennen en om te zetten naar acties.
 4. Ook leer je hoe je met templates van standaard documenten snel de documentatie opzet en effectief kan hergebruiken.
 5. Na de training heb je een goed beeld van wat er nog meer mogelijk is met de tooling. Als ‘stip op de horizon’ worden er facultatief een aantal voorbeelden behandeld zoals de opzet van je Persoonlijk Dashboard en kunnen we meer gaan oefenen met de geavanceerde functies benodigd voor het maken van andere business visuals en analyses.
 6. Tevens kun je na de training tijdlijnen toevoegen en kun je een strokenplanning (Gantt), beslis-, actie- en ideeënlijst in Excel genereren en managementrapportages evenals een HTML matrix met kleurcodes genereren.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor project professionals of mensen die een rol spelen in de ondersteuning of (inhoudelijke) sturing van een project (bijvoorbeeld product- en service owners, scrum masters, architecten etc.).

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel raden we aan, indien je meer wilt oefenen met mindmappen en het breder wilt kunnen inzetten dan in projecten, de training MindManager Foundation te volgen om de basis van het mindmappen en van de MindManager software te kennen.
Om het meeste uit deze training te halen door het creëren van een goed ‘leerfundament’ voor deze training adviseren wij eerst de Life Long Learning training te volgen (handmatig mindmappen – brainstormen – geheugentraining – begrijpend snellezen – lateraal denken).

Toetsing en vervolg

Individuele kennistoets (facultatief) waarna, bij een score met meer dan 70% goede antwoorden, een certificaat zal worden uitgereikt.

Om je verder te bekwamen in ‘Slimmer Werken, Niet Harder’ adviseren wij je om naar onze interactieve routekaart te kijken om te zien welke competenties je nog zou kunnen verbeteren.

Daarnaast kun je na het behalen van je certificaat een aantal Masterclasses gaan volgen zoals  de halve dag ‘Masterclasses Begrijpend Snellezen’ en de Smart Reset-Series (SRS) webinars, zoals: ‘Niet meer zo snel afgeleid zijn’, ‘Werken vanuit één (team-)takenlijst’, ‘Uitstelgedrag tegengaan’, ‘Vergroot je denkkracht’, ‘Hoe werk je elke week slimmer?, ‘de Weekly Review’ en de serie van vier SRS Webinars om een ‘Personal Dashboard’ op te zetten.

Met behulp van de hand-outs, ondersteunende website, e-mail service en webinars kun je na het volgen van de training jouw bekwaamheid vergroten in het beter luisteren, makkelijker overzicht houden en inzicht creëren, sneller sleutelinformatie noteren en verwerken (en hierbij keuzes maken), beter zaken onthouden en je probleemoplossend vermogen.

Algemene informatie

Competenties Visueel projectmanagement; Agile werken, schriftelijke communicatie; creativiteit; probleemanalyse; overzicht creëren, oordeelsvorming; organiseren eigen en team werk en samen beslissingen nemen.
Aantal dagdelen klassikaal 2
Lestijden Van 09.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17:00 uur. De lunch wordt gehouden in een lunchrestaurant buiten de trainingslocatie. Na de lunch kan eventueel een korte wandeling naar het Vredespaleis of Panorama Mesdag worden gemaakt.
Verplichte voorbereiding Geen.
Max. aantal deelnemers Maximaal 8 deelnemers in het Hypershifterslab en maximaal 8 in een alternatief trainingslokaal.

 

Inschijven

  Kies een datum:


  Back to Top