Doe mee met het onderzoek ‘Slimmer werkende teams’

Aanleiding

We zijn onlangs begonnen met onderzoek naar het verbeteren van werk van (mensen in) teams. Tussentijdse resultaten publiceren we o.a. in de vorm van artikelen en infographics. Dit, in 2018 doorlopende onderzoek, biedt op twee verschillende manieren waarde aan een organisatie.

 1. De teams die meedoen worden, in ruil voor het meewerken aan metingen en een diepte-interview, volgens de nieuwste inzichten (tegen een sterk gereduceerd tarief) opgeleid waardoor deze (meetbaar) beter gaan functioneren.
 2. Een deelnemend team ontvangt het a) eindverslag van het onderzoek waar alle organisaties aan hebben meegedaan en b) een advies ‘op maat’ voor de eigen organisatie.

Wat is het doel?

Het doel van het onderzoek is om (1) inzicht te verkrijgen in wat organisaties nu en in de toekomst denken te moeten gaan doen op het gebied van sociale innovatie en (2) door teams op een nieuwe, innovatieve manier te trainen en begeleiden, te gaan meten in hoeverre er duurzaam nieuw effectief gedrag ontstaat.

Hoe gaan we dit onderzoeken?

Door de teams zelf nieuwe, slimme manieren van (samen)werken te laten ervaren in 3 leerblokken met elk extra persoonlijke coaching. Een interview af te nemen met de verantwoordelijke functionaris en door een nulmeting, een meting na 6, 9 en 12 maanden uit te voeren om de effecten in kaart te kunnen gaan brengen.

Waar is de aanpak op gebaseerd?

De aanpak is gebaseerd op eerder onderzoek en pilotprojecten bij o.a. Shell, ABNAMRO, ING, PZH, KPN, PWC, McKinsey, KPMG, Canon, 3M, Ministeries, Grote gemeenten, Het Nederlandse Rode Kruis et cetera. De verschillende pilotprojecten uit het verleden hebben geleid tot een nieuwe zogenaamde ‘Blended Learning’ aanpak voor individuele leertrajecten. De gevonden resultaten zullen we o.a. publiceren in artikelen, de eerste uitkomst hiervan is te vinden op Management Impact, Frankwatching en LinkedIn. Hier staat een samenvatting van 3 manieren om te starten met teamontwikkeling. De verkregen inzichten gaan we iteratief toepassen op teams. Hierbij blijken drie zaken van belang:

A) In plaats van slechts een dag klassikaal contact hebben deelnemers over langere tijd contact met de trainers (klassikaal, on- en off-line) waardoor meer kennis wordt geïnternaliseerd. In deze aanpak worden nieuwe neuro eductie technieken toegepast. Zie dit voorbeeld van de basis module; Lifelong Learning’:

lifelonglearning-blendedlearning
(klik voor vergroting)

B) Er is een universeel werkproces ontworpen op basis van nieuwe manieren van werken (Agile, Opgavegericht werken, et cetera) in combinatie met moderne gereedschappen. Zie dit schema:

 

wom-idr-cyclus
(klik voor vergroting)

C) Alle modulen passen in een ‘leerreis’ die enerzijds gericht is op de ontwikkeling van werkplezier en talenten van mensen (eerst individueel dan in teams) en anderzijds op de ontwikkeling van de organisatie (door teamontwikkeling gericht op vier ‘business drivers’):
routeplan

Bekijk de interactieve plaat van deze leerreis.

 

Hoe lang duurt de leerreis en wat zijn de kosten?

De leerreis bestaat uit drie ‘training modulen’ (Lifelong Learning, MindManager Foundation en Slimmer Tijd Benutten). Zie hier voor de beschrijvingen en download brochures per training module. Elke training module bestaat uit een aantal Blended Learning elementen (webinars, E-learning, Video’s, klassikale training, groepsleersessie, leer community,) en neemt tot het moment van de extra’s ca. 4 weken in beslag. De extra’s nemen een tijd van ongeveer 1 maand in beslag en worden voor de deelnemende teams opgerekt met 2 maanden (zonder meerprijs). De deelnemende teams ontvangen dus trainingen en (persoonlijke) begeleiding over een periode van ca. 3 maanden.

verloop

Deelnemende teams die bereid zijn het complete programma te ondergaan inclusief het interview en de metingen betalen per deelnemer € 1640,00 exclusief BTW voor een leergang bestaande uit drie Blended Learning trajecten (zie hierboven). De normale kosten van de training/ verander leergang, buiten het onderzoek, bedragen € 2080,00 per deelnemer.

 

Wat zijn de resultaten van eerdere pilots?

Ervaring leert dat deelnemers al in de derde maand een halve dag in de week aan tijd besparen op basis van een 5 daagse werkweek (voorbeeld ING; 203 minuten is ter inzage beschikbaar). We verwachten dat deelnemers van teams vanaf de derde maand ca. 1 dag in de week aan tijd gaan besparen omdat in teams door afspraken vrij snel tijd kan worden gewonnen in processen als vergaderen, projecten opzetten en monitoren, kennismanagement en processen optimaliseren.

Bekijk ook de tussentijdse evaluatie (bij de startvan het traject) van team 10, 11 en 12 in een groter pilotproject bij Shell (Nederland en Houston) die daarna gebruikt is om het programma te verbeteren.

Hoe vergroten we de kans dat het geleerde beklijft?

We gaan de deelnemende teams extra begeleiden op het gebied van het aanleren van nieuwe gewoonten op basis van de laatste (neuro) wetenschappelijke inzichten en vergroten het leereffect door elkaar versterkende componenten. Zowel inhoudelijk als didactisch; van motivatie naar deutero leren op basis van methoden, technieken, motivatie, gedrag, communicatietechnieken, visual mapping tools, infographics (zie dit voorbeeld) en een ondersteunende smartphone app. Daarnaast gaan we een van de teamleden extra trainen in een ‘train de trainer’ programma (zie dit voorbeeld).

Wat is het resultaat…

…voor het deelnemende team?

 1. Een betere, slimmere (Agile) manier van (samen)werken die tijd bespaart, uitval voorkomt, werkplezier verhoogt.
 2. Een werkproces gericht op het continu verbeteren van de sociale innovatie waardoor er beter ingespeeld kan worden op veranderingen en de creativiteit toeneemt.
 3. Een Blended Learning programma voor de helft van de normale prijs met extra begeleiding.
…voor de HR / PO of L&D afdeling?

 1. Inzicht in hoe sterkere teams kunnen worden ‘gebouwd’.
 2. Een compleet op maat beleids- en uitvoeringsprogramma om teams sterker te maken.
…voor de directie?
Een organisatie die, indien minimaal een derde van de teams op de nieuwe manier gaat werken,

 1. sneller reageert op veranderingen,
 2. productiever is,
 3. kosten bespaard en
 4. tegelijkertijd haar lerend- en innovatief vermogen continu verbeterd.

Aanmelden van je teams (beperkt plek)

Er is een hoge mate van begeleiding nodig per team. Daarom werken met de methode ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.

Inmiddels zijn alle plekken ingenomen op 1 plek na. Neem snel contact op om een optie op de laatste plek te nemen.

Aanmelden

Samenvattend, wat zijn de stappen?

 1. Aanmelden, waarna we contact opnemen om de details te bespreken en om te bekijken of er plek is.
 2. Dan volgt de inschrijving van het team (minimaal 6, maximaal 12 deelnemers per team).
 3. De onderzoeksvragen beantwoorden en een afspraak maken voor een diepte-interview met de onderzoekers. Dit kan eventueel virtueel.
 4. De vragenlijst over welke uitdagingen het team ervaart, beantwoorden.
 5. Een nulmeting uitvoeren over het tijdsbeslag van verschillende werkzaamheden zodat er een herhaalmeting ‘de winst’ kan laten zien.
 6. Het Blended Learning trainingsprogramma ondergaan (de 3 modulen) met minimaal één team.
 7. Een herhaalmeting doen na 6, 9 en 12 maanden.
 8. Het onderzoeksrapport en advies bespreken.
 9. De vertaalslag maken naar de eigen organisatie.

Aanmelden  Back to Top