Aan de slag met langer termijn doelen

In het artikel en op de poster staan tips om je lange termijn doelen te bepalen en te halen. Om je te helpen een begin te maken hiermee hebben we per tip een oefening opgesteld. Lees het artikel op Frankwatching voor meer toelichting op de tips. Lees ook het artikel “Introduceer nieuwe rituelen & 5 andere tips om slimmer te werken” voor meer tips.

Tip 1: Start met reflectie, vergroot je horizon en verbindt doelen met je rollen

Oefen met het stellen van doelen en deze kleiner maken. Als je het klein en concreet maakt is het eenvoudiger een start te maken.

  1. Bedenkt één rol die je op je werk hebt en één rol die je privé hebt (bijvoorbeeld projectmanager en sporter) en schrijf deze op.
  2. Stel per rol één lange termijn doel voor over ongeveer een jaar. Wat wil je over een jaar bereiken?
  3. Maak je jaardoelen kleiner door jezelf af te vragen wat je in een kwartaal kan bereiken.
  4. Wat is dan de eerste stap die je kan doen? Maak deze stap zo klein dat het direct duidelijk is wat je kan doen en het ook direct kan doen. Dat is dan de doel voor je eerste week.
  5. Kijk de week erna of het gelukt is. Zo nee, waarom niet? en wat kan je daarvan leren? Zo ja, wat is dan de volgende stap? Maak daarvan je volgende weekdoel en ga zo verder.

Tip 2: Begrijp wat je motiveert en maak daar gebruik van

Zoals ook al in de tip genoemd: ons advies is om het boek ‘Ontdek je sterke punten‘ aan te schaffen. Hierbij krijg je een code om een test te maken waaruit je talenten naar voren komen. Het boek helpt je vervolgens op weg om van deze talenten Sterke Punten te maken.

Maak een lijst met alle rollen die je hebt, zowel op werk als privé en formeel als informeel. Welke rollen vind je belangrijk? Welke rollen ben je goed in? Passen de rollen bij je waarden? Door jezelf dit af te vragen kan je bepalen waar je meer of minder tijd in zou moeten steken, waardoor je de voor jou belangrijke doelen meer gaat halen.

Tip 3: Ontwikkel nieuwe, betere gewoonten en stop met de slechte


Een goede gewoonte zou zijn om aan het einde van elke dag te reflecteren op je dag. Wat is er goed gegaan en wat juist niet? Je kan om te oefenen je doelen pakken die je in Tip 1 hebt opgesteld. Kijk dan aan het einde van elke dag slots for real money online hoe het met de doelen gaat. Ga je de doelen nog halen, of moet er worden bijgestuurd?

Beloon jezelf elke keer als je dit hebt gedaan. Dat kan iets kleins zijn zoals het afvinken in je takenlijst. Je zult zien dat na verloop van tijd de reflectie een automatisme wordt.

Tip 4: Begin met de ‘hoeksteengewoonten’ en bedenk strategieën voor terugval

Uiteraard is het zaak de ‘hoeksteen’ gewoonte op orde te hebben. Dit zorgt ervoor dat je motivatie hoog blijft en je meer gedaan krijgt waardoor je de gestelde doelen (meer) haalt.

Vaak helpt het om een nieuwe gewoonte vol te houden, en om daardoor je doelen te halen, door iemand mee te laten kijken. Doe bijvoorbeeld de dagelijkse reflectie (zie tip 3) met een collega, of met je team.


Tip 5: Plan je doel als eerste en werk dan in blokken


Om je doelen te halen in het belangrijk dat je ook kan doen wat je inplant. Naast de langere termijn doelen zijn er waarschijnlijk ook (procesmatige) werkzaamheden die gedaan moeten worden. Plan alle die andere werkzaamheden in vaste blokken in je agenda. Vergeet daarbij niet e-mail verwerking (doe dit in vaste blokken en niet elke keer tussendoor!).

Nu zie je in je agenda hoeveel tijd je eigenlijk hebt voor je doelen. Plan deze ook in blokken in je agenda. Zorg daarbij wel voor genoeg witruimte in je agenda (wij adviseren 2 uur witruimte per dag)

Tip 6: Doe niet alles zelf, werk in kleine groepen en gebruik een dashboard

Als je in een team werkt is het belangrijk dat het team (dezelfde) gezamenlijke doelen heeft. Om goed uit te lijnen over doelen en te zorgen dat ze ook in het team gedragen zijn adviseren we een sessie te houden waarin de doelen worden vastgesteld (of bijgesteld).

Leg dit direct (tijdens de sessie) vast in bijvoorbeeld een mindmap die iedereen ziet. Dan ziet iedereen wat er is vastgelegd en kan daar geen onduidelijkheid over bestaan.


Heb je vragen over de poster, artikel of de tips, of wil je meer advies? Neem contact met ons op en we helpen je verder.

Back to Top