Privacy verklaring

Not To Do app
Er wordt geen informatie opgeslagen anders dan op de telefoon. Zodra de app wordt verwijderd zullen de ingevoerde gegevens ook worden verwijderd. Informatie kan via een door de gebruiker zelf ingevoerd e-mail adres worden veiliggesteld.

Academy of Minds is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens en eventuele schade die daaruit onstaat. Door gebruik te maken van de app ga je akkoord met de voorwaarden.

Persoonlijke informatie
Als u een dienst bij ons afneemt, dan stelt u bepaalde persoonlijke of zakelijke gegevens aan ons beschikbaar. Wij vragen onze klanten niet om hun beroep of geboortedatum, maar wij registreren uw naam, adres en woonplaats e.d. om rekeningen toe te kunnen sturen. Dat is nodig als extra verificatie.

Marktonderzoek onder klanten
Om toch de noodzakelijke informatie te verzamelen over de behoeftes van klanten, doet World of Minds zeer incidenteel marktonderzoek onder groepen klanten.

Mededelingen van World of Minds aan klanten
World of Minds is zeer terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. World of Minds verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van het mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden.

De privacy verklaring kan worden herzien door wijzigingen op deze pagina door te voeren.

Back to Top